Na cestách je zvýšený počet dopravných nehôd, mesto nasadilo všetky svoje kapacity na zimnú údržbu.

Raňajšia poľadovica spôsobila na cestách vodičom mnohé komplikácie. Iba doobeda zaregistrovala polícia v Banskobystrickom kraji päť škodových udalostí, z toho štyri boli dopravné nehody. Horské priechody však boli počas dňa priechodné pre všetky druhy automobilovej dopravy.

Ľad vytváral v uliciach Banskej Bystrice kolízne situácie a kritika sa zniesla najmä na magistrát mesta, ktorý by sa mal starať o údržbu ciest a chodníkov. Podľa hovorcu mesta Filipa Roháčeka sú však v teréne nasadené všetky kapacity, ktoré sú k dispozícii. „Obe zmluvné spoločnosti, ktoré pre mesto zabezpečujú zimnú údržbu ciest a chodníkov, majú nepretržite v teréne všetku dostupnú techniku a rovnako všetkých pracovníkov. Mesto, ako aj jeho zmluvné spoločnosti, robia všetko čo je v ich aktuálnych možnostiach, aby boli obyvatelia poveternostnými podmienkami obmedzovaní čo najmenej. Určení zamestnanci Mestského úradu v Banskej Bystrici vykonávajú denne kontrolu údržby miestnych komunikácií a dohliadajú na dodržiavanie Operačného plánu zimnej údržby. Rovnako tak sú v teréne pracovníci dispečingu zmluvných spoločností,“ povedal v stanovisku Roháček.

Mesto údajne väčšinu komunikácii počas pondelkovej noci posypalo soľou a štrkom. Zároveň však upozorňuje, že nie o všetky chodníky a cesty sa stará iba magistrát. „V zmysle platného zákona, ale aj VZN mesta Banská Bystrica, je pri komplexnom hodnotení zimnej údržby potrebné prihliadať aj na fakt, že schodnosť veľkej časti chodníkov v meste majú zabezpečovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností,“ dodáva Roháček.

Komplikácie navyše spôsobuje aj odhŕňanie ciest vyšších tried, ktorých údržbu zabezpečuje kraj. Dochádza k nahrnutiu snehu pri zastávkach či na chodníky v správe mesta.