Počas letných prázdnin sa každoročne preruší na niekoľko týždňov prevádzka materských škôl. Súvisí to s dôkladným čistením priestorov, dezinfekciou hračiek i čerpaním dovoleniek zamestnancov. Vybrané materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktoré boli dlhodobo zanedbané, počas letných mesiacov prejdú údržbou a stavebnými úpravami.

materska školaUž v júli sa ukončili práce na odstránení havarijného stavu podláh v Materskej škole Cesta k nemocnici 37, ktorá sa nachádza v blízkosti centra mesta. Nerovnosť dlážky ohrozovala bezpečnosť detí a personálu pri vykonávaní každodenných aktivít. V posledných dňoch sa začalo aj s výmenou vonkajších dverí na MŠ Jilemníckeho a s opravami statických porúch Materskej školy Nová 2.

Na projekte rozšírenia kapacity Materskej školy Družby sa stále pracuje, aj keď sú všetky procesy v príprave stavby zdĺhavé. Ukončili sme opakovaný proces verejného obstarávania na vypracovanie projektovej dokumentácie a začíname pripravovať všetky podklady potrebné pre vydanie stavebného povolenia. Realizácia stavby je aj z prevádzkových dôvodov materskej školy naplánovaná na rok 2016,“ hovorí Maroš Hrádela, vedúci Odboru rozvojových aktivít mesta.

V súčasnosti prechádzajú obnovou aj vybrané základné školy Moskovská a Bakossova. Bývalú ZŠ Tatranská čaká v najbližšom období kompletná výmena strešnej krytiny.