Hlavným bodom posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období malo byť schválenie rozpočtu na roky 2011 až 2013. Poslanci ho nakoniec iba vzali na vedomie a tak budú o rozpočte na ďalšie roky rozhodovať už novozvolení poslanci. Vďaka tomu však na začiatku budúceho roku bude Mesto bez platného rozpočtu. Hospodáriť bude preto s takým rozpočtom, aký bol platný v minulom období.

„Banskú Bystricu je potrebné formovať ako metropolitné centrum,“ takto začal primátor Ivan Saktor prejav k vyhodnoteniu rozvojového plánu mesta za uplynulé štyri roky, ktoré otváralo program posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v tomto volebnom období. „Dali sme do poriadku mestský úrad, ktorý je dnes certifikovaný, máme klientske centrum. Boli sme ohodnotení, ako otvorené mesto. Myslím si, že občan má právo vedieť o meste všetko a toto sa nám podarilo. Najviac ma teší to, že sme doriešili staré vredy Banskej Bystrice a to je otázka krytej plavárne, radnice, verím že aj pozícia autobusovej stanice bude o nejaký mesiac, dva v lepšej polohe,“ zhrnul svoje pôsobenie v krátkosti Saktor.

Hlavným bodom programu bolo schválenie rozpočtu mesta na roky 2011 až 2013. „V budúcoročnom rozpočte toho veľa nebude, navyše mesto plánuje v budúcom roku zobrať nový úver,“ začal, v obdobnom duchu nesúcu sa rozpravu poslanec Katreniak. Na rok 2011 navrhnutý rozpočet predpokladá s príjmami mesta vo výške 41 027 175 Eur a výdavkami vo výške 43 719 402 Eur. Najvýznamnejšou položkou výdavkovej časti rozpočtu sú už tradične výdavky spojené so zabezpečením prevádzky škôl a školských zariadení. Druhú najvyššiu položku tvorí administratíva mesta. Celkovo navrhnutý rozpočet na roky 2011 – 2013 predpokladá nárast daňových príjmov samosprávy. Zatiaľ čo v aktuálnom roku mesto vyberie na daniach necelých 25 miliónov Eur, v roku 2013 už predpokladá s daňovými príjmami vo výške takmer 31,5 milióna Eur. Práve možné nenaplnenie predpokladaných daňových príjmov ale Farkašová označila za najväčšie riziko plánovaného rozpočtu.

Poslanec Smädo v rozprave navrhol, aby súčasné zastupiteľstvo len zobralo rozpočet na vedomie a schvaľovali si ho už noví poslanci. Ďalší z členov zastupiteľva Zdenko Haring poukázal aj na fakt, že zatiaľ nie je prijatý nový štátny rozpočet a tým pádom mesto nevie, aké budú podielové dane v najbližšom roku. V prípade neschválenia rozpočtu by sa mesto ocitlo v rozpočtovom provizóriu, ktoré by podľa Ing. Beáty Farkašovej, vedúcej ekonomického odboru MSÚ, znamenalo, že mesto by hospodárilo každý mesiac s dvanástinou rozpočtu z predošlého roka.

Z pozmeňujúcich návrhov poslanci schválili len jediný a síce práve návrh poslanca Smäda o vzatí návrhu rozpočtu na roky 2011 až 2013 na vedomie. Mesto sa tak na začiatku budúceho roka dostane do rozpočtového provizória a celý nový rozpočet tým zostáva na pleciach nového zastupiteľstva, ktoré si zvolíme 27. novembra.

Poslanci dnes neodsúhlasili ani šiestu zmenu tohtoročného rozpočtu.