MBB nemá prostriedky na kúpu mosta do priemyselného parku. Pomôže mesto, primátor však nechápe, prečo predstavenstvo mestskej spoločnosti neuvažovalo nad touto položkou.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa rozoberalo aj financovanie pohľadávky v podobne mosta do priemyselného parku. Jeho prevod z mestskej obchodnej spoločnosti MBB na samotné mesto schválili poslanci ešte v decembri minulého roka. Radnica však voľné prostriedky na túto položku nemá, preto si musí sumu 887-tisíc eur požičať.

V pléne sa rozoberal najmä spôsob akým mesto môže najvýhodnejšie financovať túto pohľadávku. Podľa predloženého materiálu zaplatí na úrokoch 70-tisíc eur. Podľa primátora Petra Gogolu mesto rieši to čo musí a čo mu ostalo na stole z predchádzajúceho volebného obdobia. „Sú tu problémy, ktoré sme zdedili. Napríklad veľký dlh za výkony vo verejnom záujme z roku 2007, ktorý päť rokov čakal v šuplíku a nikto naň nemyslel, v situácii, kedy mesto bolo v dobrej kondícii. Teraz to musíme my riešiť,“ hovorí Gogola a ako príklad uvádza práve spomínaný most do priemyselného parku. „Je to ďalšia vec, ktorú si nemyslím, že malo riešiť mesto, ale muselo. Nechápem, ako je možné, že predstavenstvo tejto spoločnosti neuvažovalo nad tým, že do priemyselného parku bude potrebné postaviť most. Tento problém sme my našli na stole a museli sme ho riešiť. Tým pádom 900-tisíc eur, ktoré mesto musí do tohto projektu vložiť, mohlo využiť na nákup budovy kina Urpín. Neriešime to, čo by sme chceli, riešime to, čo musíme,“ tvrdí Gogola.

Podľa ekonomického námestníka Branislava Slaného sa navyše Banská Bystrica pomaly približuje k dovolenej hranici zadĺženia. „Pre výpočet úverovej zadlženosti a primeranosti existuje legislatívny rámec. Aby to bolo korektné, pripočítavame k tomu aj iné záležitosti. Toto je ten prípad, napríklad aj dopravu, kde máme nedoplatok 900-tisíc, k tomu rátame. Nie je to úver, ale záväzok, ktorý musíme doplatiť. Vtedy sa blížime k 60% hranici,“ hovorí Slaný o maximálnom možnom zadĺžení mesta vzhľadom k príjmom, ktoré povoľuje zákon.