Vo veku 78 rokov zomrela minulý týždeň, 8. februára, prozaička, scenáristka a autorka rozhlasových hier Erika Podlipná. Literárne a hudobné múzeum, ktoré je súčasťou Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, pri tejto príležitosti vydalo nekrológ tejto osobnosti spätej s Banskou Bystricou.

Výnimočná žena, uvažujúc o zmysle slobody, raz sama povedala, že je  presvedčená, že sloboda nie je žiaden ,,výdobytok“, ale stav ľudskej duše. Každý jej má toľko, koľko jej potrebuje, koľko jej unesie, na koľko z nej si sám trúfa.

Narodila sa 5. marca 1943 v Opatovej. Po stredoškolských štúdiách bola správkyňou pamätníka SNP v Nemeckej (1970 – 1972), ktoré bolo pod správou Horehronského múzea v Brezne. Neskôr pôsobila v Banskej Bystrici ako kultúrna referentka Okresného osvetového strediska (1972 – 1982 a 1985 – 1989) medzitým bola riaditeľkou Závodného klubu ROH Slovenka (1982 – 1985), členka redakčných rád a kultúrnych komisií odborových organizácií. Od 1989 bola na invalidnom dôchodku. Popri publicistických príspevkoch v literárnych časopisoch (Fragment K, Kultúrny život, Slovenské  rozhľady, Mosty, Výtvarníctvo a iné) bola jednou z kmeňových autoriek banskobystrického štúdia Slovenského rozhlasu.

V roku 1993 vydala román Koláž s podtitulom Pocta Dominikovi Tatarkovi. Ide o ojedinelú existenciálnu až postmodernistickú prózu, výber z listov Dominika Tatarku, pričom jednou z adresátok je práve Erika Podlipná. Milostné motívy sa tu prelínajú s kritikou normalizačného temna. Nie je tajomstvom, že v príbehu sa stretáva Dominik Tatarka ako Bartolomej Slzička a Erika Podlipná ako Terencia. Práve ona predstavuje pre Tatarku klasický ženský ideál. Bola pre neho intelektuálnou spoločníčkou aj zosobnením ženskej krásy a pôvabu.

Autorka od roku 2002 uverejňovala v pražských Slovenských rozhľadoch na pokračovanie druhý diel Koláže s názvom Sprítomňovanie. V roku 2003 vydala memoáre Viliama Nisterenka Po vlastnej ceste, a v roku 2006 výber z knižných a výtvarných recenzií so židovskou tematikou Sekvencie.

V zbierkovom fonde Literárneho a hudobného múzea deponujeme fotografie autorky v rôznych obdobiach života, jej osobné predmety, rozhlasové scenáre a viaceré knižné vydania jej diel.

Posledná rozlúčka s autorkou, významne spätou s naším mestom, sa bude konať dňa 15. 2. 2022 o 13.00 h v Krematóriu v Banskej Bystrici – Kremničke.