Medený hámor, ako sídlo významného metalurgického podniku na spracovanie medi, patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky mesta. Išlo o druhý najstarší veľkovýrobný podnik na území Slovenska, fungujúci nepretržite takmer pol tisícročie, v období rokov 1496 až 1991.

Po dlhoročnom úsilí aktivistov i samosprávy schválili na jeseň mestskí poslanci nadobudnutie dvoch objektov historickej a kultúrnej pamiatky Medeného hámra do majetku mesta v celkovej hodnote 250 000 eur. V novembri zároveň schválili aj žiadosť o odkúpenie prístupovej cesty za účelom zabezpečenia vstupu do tohto jedinečného areálu.

„Som rád, že sa nám nakoniec podarilo získať do vlastníctva dva najvzácnejšie a najstaršie objekty – dielne a hiarty, ktoré sú neodmysliteľne späté s medenou tradíciou Banskej Bystrice. Zároveň budeme vyvíjať aktivity smerujúce k záchrane ďalších objektov v tomto vzácnom historickom areáli,“ zhodnotil primátor Ján Nosko.

Samospráva rozbehla participatívny proces ohľadom hľadania budúceho využitia objektov a zároveň začala aj s prípravou aktivít na hľadanie zdrojov financovania obnovy jednotlivých budov.

Prvým krokom má byť projekt „Medený hámor – prvé kroky záchrany a osvety“. Celkové výdavky projektu predstavujú sumu 32 400 eur, pričom o dotáciu vo výške 10 000 eur sa mesto uchádza aj v rámci aktuálnej výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja. V projekte sa počíta so zameraním budov a okolia objektov, zhotovením  3D vizualizácií a  s realizáciou architektonicko-historického výskumu  budov areálu Medeného hámra. Samospráva sa pokúsi na obnovu využiť aj iné zdroje.

Celý proces záchrany Medeného hámra sa deje v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý stanovil aj podmienku realizovať pamiatkový výskum. Prvý zo série takýchto výskumov by mohol byť realizovaný práve z projektu „Medený hámor – prvé kroky záchrany a osvety“. Ambíciou samosprávy je komunikovať aj s ďalšími vlastníkmi zvyšných objektov areálu Medeného hámra, aby sa celý priestor dokázal zharmonizovať a do budúcna bolo možné nastaviť aj jeho ekonomický rozmer.

„Veľmi sa tešíme, že mesto nadobudlo dva najstaršie objekty a tiež, že podporilo participatívny proces na tvorbu zámeru celého areálu. Tento priestor má potenciál stať sa živou, multifunkčnou, novou mestskou štvrťou mesta. Naše občianske združenie je ochotné naďalej pomáhať a snažiť sa artikulovať hlas verejnosti,“ hovorí Juraj Havlík, štatutár OZ ZA! Medený hámor.

„To, aký bude ďalší postup záleží od toho, ako dopadne pamiatkový a archeologický výskum. Dovtedy sa budeme usilovať spraviť všetko preto, aby nedochádzalo k devastácii objektu a budeme využívať na to všetky dostupné fondy. Zároveň sa budeme snažiť o sieťovanie banských pamiatok  tu v okolí, ale aj celom mestskom kontexte, čo sa týka medi, lebo to je veľmi dôležité,“ hovorí Stanislav Mičev, poslanec MsZ a predseda pracovnej skupiny Za záchranu Medeného hámra.