Napriek tomu, že extrémy počasia sa tento rok na Slovensku prejavili oveľa viac ako inokedy, obišla Banská Bystrica v kontexte udalostí v iných regiónoch relatívne dobre. Obrazy zaplavených a zrútených domov, ľudí, ktorí prišli o domovy, však už zmizli z tituliek, no so škodami, ktoré spôsobila prietrž mračien 16.augusta 2010 na banskobystrickom mestskom majetku, sme konfrontovaní i naďalej.

Ako sa vyjadrila vedúca Odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Banskej Bystrici Renáta Hláčiková, poškodení v dôsledku intenzívnej zrážkovej činnosti eviduje mesto tento rok oveľa viac ako v predchádzajúcich obdobiach. Finančné prostriedky v mestskej pokladnici sú však obmedzené, a preto sa odbor sústredil na monitorovanie a zdokumentovanie tých najohrozenejších miestnych komunikácií. Pre 5 lokalít, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave, žiadala vedúca odboru 21. septembra 2010 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva prostriedky z rezervného fondu vo výške 47 500 eur, ktoré boli aj schválené. Ich uvoľnenie komplikovala podľa hovorkyne mesta Moniky Pastuchovej viazanosť finančných prostriedkov, ktorá bola zavedená úradom v rámci boja proti kríze.

Po nevyhnutných procedúrach sa začalo s opravou pred necelými dvoma týždňami. K najviac postihnutým miestam patria dva spolu súvisiace úseky na Strmej ulici v Rudlovej (blízko muštárne). Ide o rozsiahly prepad na ceste a najmä podmytú časť vozovky hraničiacu s pravým brehom Rudlovského potoka, ktorého správcom je tiež mesto. Opravu komplikuje aj skutočnosť, že úsekom prechádza miestna hromadná doprava a na spevnenie brehu je nevyhnutné zastavenie premávky.

Ďalšou ohrozenou lokalitou je Čerešňová ulica, kde sa musí opraviť podložie vozovky a rovnako breh priľahlého potoka. Odvodňovací rigol v Jakube je už dlhodobo v technicky nevyhovujúcom stave, a preto je nevyhnutné premiestniť odtok vody z miestnej komunikácie tak, aby neohrozovala okolité obydlia. Oprava povrchu chodníka na Kukučínovej oproti Prioru je koordinovaná s rekonštrukciou IV. etapy Rudlovského potoka. Krátko pred konaním posledného septembrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Lesy SR nahlásili zosuv pôdy na Mičinskej ceste v lokalite Srnková pri záhradkárskej oblasti, kde sa nachádzajú obnažené elektrické káble a zosuv pod komunikáciou vozovku tiež ohrozuje. Aj toto miesto by sa preto malo sanovať.