Mesto Banská Bystrica pristúpilo kvôli zlej epidemiologickej situácii, podobne ako vlani, začiatkom marca opäť ku uzatvoreniu detských ihrísk bezpečnostnými páskami. Keďže sa situácia so šírením koronavírusu zlepšuje, mesto od tohto opatrenia nateraz ustupuje.

„Vďaka súčasnému klesajúcemu trendu výskytu COVID-19, ktorý potvrdil aj banskobystrický Regionálny úrad verejného zdravotníctva, budú od dnešného dňa detské ihriská v Banskej Bystrici opätovne oficiálne sprístupnené verejnosti. Záhradnícke a rekreačné služby mesta na nich postupne vykonávajú pravidelnú údržbu.,“ informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

Čoraz viac banskobystrických detí sa zároveň vracia do škôl a škôlok. Od pondelka, 12. apríla ich už môžu navštevovať všetky deti prvého stupňa základných škôl a materských škôl. Nielen deti rodičov, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domova.

„Z celkového počtu 2786 žiakov 1. stupňa nastúpilo do 11 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica 2 439 žiakov, čo je 88 percent. Z celkového počtu 2 113 detí našich mestských materských škôl nastúpilo 77 percent, čo predstavuje 1 626 škôlkarov,“ priblížila Marhefková.

Podmienkou návratu detí do škôlok a do prvých až štvrtých ročníkov škôl naďalej ostáva, že aspoň jeden z rodičov sa musí preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19.