Aj keď s ohľadom na platné obmedzenia a doznievajúci epidemiologický krízový stav sa tohtoročné oslavy MDD v meste neuskutočnia, mesto pripravilo aspoň menší náhradný program.

Najmenší obyvatelia Banskej Bystrice môžu osláviť svoj sviatok, Medzinárodný deň detí, divadelným predstavením Danka a Janka v areáli Robotníckeho domu.

Štvrtá fáza uvoľňovania vládnych opatrení platná od 20. mája 2020 dovoľuje organizátorom usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte maximálne do 100 ľudí. Preto muselo mesto prispôsobiť aj program v rámci osláv MDD.

„Napriek tomu, že v súčasnosti nám situácia nedovoľuje organizovať Medzinárodný deň detí v rozsahu ako po iné roky, najmenší Banskobystričania sa predsa len môžu tešiť na milý program. Predstavenia, ktoré pripravujeme, sa uskutočnia na nádvorí Robotníckeho domu podľa aktuálnych nariadení vlády, za prísnych hygienických opatrení. V prípade nepriaznivého počasia sa presunieme do interiéru. Veríme, že rozprávka Danka a Janka v podaní divadla Neline detičky poteší,“ hovorí Lýdia Baranová, vedúca Robotníckeho domu.

Divadelné predstavenie v trvaní 45 minút sa uskutoční v dvoch časoch, o 10.30 h a 15.30 h. Vstup je bezplatný, ale bude možný len so vstupenkou, ktorú je potrebné rezervovať si na tel. č. 048/4330 555; 048/4330 532 alebo prostredníctvom e-mailov:
zuzana.kohutova@banskabystrica.sk alebo zuzana.chrenkova@banskabystrica.sk.