Mesto Banská Bystrica hľadá vo výberovom konaní novú vedúci či  vedúceho oddelenia kultúry. Nový šéf kultúry v Banskej Bystrici by mal okrem riadenia oddelenia spolupracovať s kultúrnymi organizáciami a podporovať tradičné mestské podujatia.

Kandidát na tento post by mal mať minimálne dvojročnú prax v oblasti kultúrno-spoločenských činností. Ďalej by mal mať ukončené vysokoškolské vzdelanie aspoň prvého stupňa a ovládať minimálne jeden svetový jazyk.

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať mestskému úradu do 23. apríla.

Oddelenie kultúry MsÚ v Banskej Bystrici spadá pod Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu MsÚ.

Vedúci oddelenia okrem jeho riadenia spolupracuje s kultúrnymi organizáciami a subjektami v meste, pripravuje materiály na zasadnutia príslušných komisií MsZ, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a podieľa sa na tvorbe rozvojových a strategických dokumentov v oblasti kultúry a pripravuje rozpočet oddelenia kultúry.

Zodpovedný je za prípravu tradičných mestských podujatí, vrátane najväčšieho podujatia organizovaného mestom, ktorým býval až do vlaňajšieho prerušenia tradične Radvanský jarmok.