S oplotením pozemkov pri autobusovej zastávke na Námestí Slobody, ku ktorému došlo v stredu, samospráva nesúhlasí.

Pozemky na Námestí Slobody vlastnia v spoluvlastníctve dve spoločnosti, banskobystrická SAVAR, s.r.o. a žilinská firma Gorea, ktorá stojí aj za polyfunkčným objektom s podnikom Cartel na Huštáku.

„Vnímame to ako odvetu súkromného developera za to, že mesto nesúhlasilo s jeho zámerom postaviť tu 4-poschodovú polyfunkčnú budovu,“ uviedol na sociálnej sieti primátor Ján Nosko.

Podľa samosprávy ide o neprimeraný nátlak zo strany majiteľa pozemku. „Vnímame, že táto lokalita potrebuje obnovu, ale v prvom rade s dôrazom na citlivý prístup k verejnému priestoru,“ konštatuje samospráva vo svojom aktuálnom vyhlásení.

Samospráva ako vlastník dopravnej stavby a zároveň správca miestnej komunikácie hneď vyzvala investora k bezodkladnému odstráneniu oplotenia. Týmto konaním bolo podľa mesta znemožnené užívanie miestnej komunikácie na účely, na ktoré je určená, teda na peší pohyb chodcov.

„Mesto sa s takýmto konaním nestotožňuje a považuje ho za neprípustné, nakoľko plocha, verejné osvetlenie aj mestský mobiliár za nelegálnym oplotením je v našom vlastníctve a pre prístup developera momentálne nemôže slúžiť verejnosti,“ píše sa ďalej v stanovisku samosprávy.