Peter Gogola nepodpísal územné rozhodnutie potrebné pre pokračovanie výstavby obchodného komplexu Europa  v hodnote takmer 52 miliónov eur. Dôvodom je obava, že už teraz zaťažená komunikácia spôsobí dopravný kolaps v centre mesta.

Investičná spoločnosť VAV Invest na čele s Petrom Valachom chce rozširovať súčasný komplex Europa. Projekt s celkovou hodnotu takmer 52 miliónov eur pod názvom Europa 2 by mal priniesť nové obchodné priestory, ale aj viacúčelovú halu, galériu, administratívne a výstavné priestory.

Realizácia je však v nedohľadne, keďže primátor Peter Gogola odmietol podpísať územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Dôvodom je obava z dopravného kolapsu v centre mesta, ktorý by mohla nová investícia spôsobiť, napríklad pri organizácii veľkých športových podujatí v hale. Požaduje od investora, aby pred začatím výstavby vyriešil problém prístupových komunikácií. Jednak výstavbu cesty z ulice Hutná, jednak prechádzanie chodcov na kruhovom objazde na Huštáku, tak aby nedochádzalo k ohrozovaniu peších.

Na obhajobu investora sa v utorok na zasadnutí mestského zastupiteľstva v slove pre verejnosť postavil Ing. Arch. Marián Šovčík, ktorý je autorom projektu. Podľa neho investor nemôže vybudovať prístupovú komunikáciu z Hutnej, keďže pozemky nepatria jemu. „Dopravnou štúdiou sa preukázalo, že realizáciou tohto komplexu sa nezmenia dopravné pomery na Huštáku,“ reagoval Šovčík na druhú námietku. Podľa neho by k zmene hustoty premávky došlo iba ak sa bude realizovať ďalší investičný projekt, ktorý predpokladá prepojenie Trosiek a Dolnej ulice. „Čo vás vedie k tomu, že zastavujete investíciu za 1,5 miliardy korún?“ opýtal sa primátora na záver svojej reči architekt Šovčík.

Primátor odmieta, že brzdí projekt. „Bol by som posledný v tomto meste, ktorý by bránil jeho rozvoju a ubezpečujem vás, že poslanci zmýšľajú rovnako. Celú vec dám dôkladne ešte raz preskúmať, najviac ma trápi doprava k tomuto objektu a opakujem, že som pripravený územné rozhodnutie podpísať, keď bude v súlade s tým, čo Bystrica potrebuje,“ reagoval Gogola.

Architekt odmieta obavy z dopravného kolapsu v centre mesta. „Tieto isté dôvody mali vaši pracovníci, my sme ich zdokumentovali. Prepočty spravil dopravný inžinier, ktorého akceptujú. Ja neviem, čo mám viac preukázať,“ povedal Šovčík.

Poslancom, najmä z klubu Banskobystrickej alternatívy, prekáža, že investor doteraz nerealizoval podchod pre chodcov, kde teraz stojí kruhový objazd. „Nečudujte sa, že mesto je obozretné,“ reagoval Pavol Katreniak. Podľa neho neboli v minulosti splnené všetky sľuby, ktoré investor dal.

Zmierlivý tón nasadil nezávislý Milan Smädo: “Nechcem, aby sa vyhrotili vzťahy medzi mestom a VAV Invest. Ale investor musí brať ohľad na ľudí. Bol by som nerád, aby na investícii ako podchod padol celý projekt. Nie je to tak, že mesto a primátor nechce. My chceme tento projekt, ale musíme si sadnúť a hľadať riešenie.“