Mesto Banská Bystrica uzatvára schodisko a bezbariérovú rampu, ktorá slúži ako jeden z prístupov k podnikom v objekte občianskej vybavenosti na Rudohorskej ulici č. 12 – 16.

V súkromnom objekte sídlia potravinové reťazce, drogérie či reštaurácie. Schodiská v objektoch a bezbariérová rampa sú dlhodobo v zlom technickom stave. K ich vlastníctvu sa ale nikto nehlási. Nepatria mestu, na ktorého pozemkoch ležia a ani súkromným vlastníkom jednotlivých prevádzok.

„Schodiská nie sú súčasťou majetku mesta, a taktiež k nim nemajú žiadny právny vzťah ani vlastníci jednotlivých prevádzok. Naše stretnutia boli korektné, ale žiadne nové skutočnosti preukazujúce vlastníctvo neboli zistené. Aj keď vlastníctvo nie je zrejmé, ako majitelia pozemku sme začali konať. Dali sme spracovať statické posúdenie mechanickej odolnosti a stability jednotlivých železobetónových nosných konštrukcií. Zo záverov vyplynulo, že okamžite musíme pristúpiť k ohradeniu a zamedzeniu prístupu na schodisko v strede objektu a na bezbariérovú rampu, pretože majú vážne narušenú konštrukciu. Po spracovaní ďalšej technickej dokumentácie zabezpečíme ich odstránenie a musíme sa postarať o iné riešenie prístupov k objektom. Veríme, že aj v spolupráci s majiteľmi prevádzok,“ hovorí druhý zástupca primátora Milan Lichý.

Konštrukcia rampy bude uzavretá v celom rozsahu, pričom sa oplotí aj plocha pod ňou. Ohradený bude aj priestor pod ramenami predmetného schodiska, ktoré je v havarijnom stave.

„Po odstránení nevyhovujúcich prístupových komunikácií mesto, s ohľadom na finančné možnosti, podnikne ďalšie kroky, o ktorých bude informovať. Obyvateľom a návštevníkom Rudlovej-Sásovej sa ospravedlňujeme za zníženie komfortu a žiadame ich o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dodržiavanie prijatých nevyhnutných opatrení,“ doplnila hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.