Mesto pôjde opäť do provizória. Kým poslanci v tom vidia riziko, primátor hovorí, že to nie je žiadna tragédia.

mestský-úrad1Primátor rovnako ako minulý rok nepredložil v dostatočnom predstihu rozpočet. Problémom je schodok dvoch miliónov eur. Zákon ukladá samospráve predložiť vyrovnaný rozpočet, vedenie mesta musí hľadať spôsob, ako znížiť výdavky. Dokiaľ zastupiteľstvo neschváli rozpočet na rok 2014, mesto bude v rozpočtovom provizóriu. To znamená, že môže minúť každý mesiac jednu dvanástinu výdavkov z minulého roka.

V praxi tak môže mesto čerpať viac, ako mu ekonomická situácia dovoľuje. V rozpočtovom provizóriu sa bude riadiť podľa výdavkovej časti z roku 2013, ktorá nezohľadňuje plánovaný pokles príjmov v roku 2014. „Pokiaľ by sme išli do provizória, nevidím to priaznivo, lebo keď si porovnáme minulý rok, tú jednu dvanástinu nemáme pokrytú v plnej výške,“ vysvetľuje Ján Šabo z poslaneckého klubu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS.

Primátor však problém v provizóriu nevidí. „Rozpočtové provizórium, do ktorého vstupujeme tento rok, nie je žiadnou tragédiou. Ubezpečujem obyvateľov Banskej Bystrice, že všetky vitálne funkcie mesta budú v plnej miere zabezpečené,“ odpovedá Peter Gogola.

Podľa primátora urobili mestu problémy rozhodnutia vlády a zmluvy podpísané v minulosti. „Vláda rozhodla zvýšiť platy pedagogických a nepedagogických pracovníkov v školstve o päť percent, čo sú pre nás zvýšené náklady štvrť milióna eur,“ hovorí Gogola. Taktiež poukazuje na na menší príjem z podielových daní od štátu. Samospráva očakávala 70,3%, v rokovaniach ZMOS-u a ministra financií bol prijatý kompromisný návrh 67%. Primátor spomína aj dlhy z minulosti, najmä voči dopravnému podniku mesta. „Kumulatívne všetky tieto argumenty spôsobili, že sme neboli schopní predložiť vyrovnaný rozpočet, tak ako nám to ukladá zákon,“ dodáva Gogola.

Podľa Jána Šaba muselo mesto o týchto rizikách vedieť už dlhšie. „Je pre mňa nepochopiteľné, že dnes nemáme v rukách aspoň návrh rozpočtu,“ povedal poslanec pre BBonline.sk. „Je polovica decembra a nemáme ani návrh, o ktorom by sme sa mohli vecne, pragmaticky baviť,“ upozorňuje Šabo. Najvýhodnejšie by podľa neho bolo, keby primátor do Vianoc predložil pracovnú verziu rozpočtu a v januári by k tomuto bodu zasadlo mimoriadne zastupiteľstvo.

Peter Gogola verí, že spolu s poslancami mestského zastupiteľstva nájdu politickú odvahu prijať škrty a rozpočet sa im podarí zostaviť. Dieru v príjmoch a výdavkoch nechce riešiť zvyšovaním daní či úvermi. „Toto nie sú riešenia, ktoré by sme pokladali za zmysluplné a správne,“ povedal primátor.