Banskobystrickí mestskí poslanci na utorňajšom zasadnutí schválili zmenu dotačného systému z mestského rozpočtu. Nové znenie posilňuje právomoc primátora udeľovať dotácie priamo a zavádza tiež povinnosť žiadateľov mať zaistený aj iný zdroj financovania svojich podujatí či činností, na ktoré požadujú príspevok.

euro mena bbonline.sk FRAko na zasadnutí uviedla vedúca Ekonomického odboru MsÚ v Banskej Bystrici Beáta Farkašová, materiál sa pripravoval od leta aj so zástupcami mimovládneho sektora. Napriek dlhodobému procesu sa ale materiál nevyhol kritike.

Už v budúcom roku bude platiť lehota podávania žiadostí o dotácie do 31. októbra. Žiadatelia dotácií s čerpaním v roku 2016 môžu podať svoju žiadosť do konca tohto roka. Žiadosti sa podľa výšky sumy rozdelia do niekoľkých skupín, pričom o projektoch do 4-tisíc eur budú rozhodovať príslušné komisie MsZ, nad štyritisíc eur o nich bude rozhodovať zastupiteľstvo. Všetci mestskí poslanci budú rozhodovať aj o prípadnom udelení priamych dotácií pre väčšie už existujúce projekty či podujatia. Podobne ako v minulosti bude mať aj po vypršaní termínov na podanie žiadosti o dotáciu primátor kompetenciu na udelenie mimoriadnej dotácie. Žiadatelia ale musia po novom preukázať spolufinancovanie alebo ďalšie zdroje na financovanie projektu z iných alebo vlastných zdrojov.

„O dotáciu primátora možno žiadať počas celého roka, najneskôr však mesiac pred plánovaným začiatkom realizácie projektu. Pre účely primátorských dotácií je vyčlenená vo výške 10-tich percent z dotačného balíka, ktorý je spravidla 2 % z predpokladaného výnosu dane z príjmov. Hlavným motívom je flexibilná podpora zaujímavých projektov počas celého roka,“ dodáva Beáta Farkašová. Na rozdiel od súčasného stavu už ale nebude primátor limitovaný hornou hranicou udelenej dotácie do 300 eur, len spomenutou celkovou sumou ročne.

mestský-úrad1„Cieľom spracovania nového znenia všeobecne záväzného nariadenia bolo systémovo nastaviť dotačnú podporu mesta Banská Bystrica. Prax nám doposiaľ pri uplatňovaní tohto predpisu ukázala niekoľko nedostatkov, ktorým  sa v ďalších rokoch chceme vyhnúť,“ povedal druhý zástupca primátora Martin Turčan.

„Žiaľ domnievam sa, že výsledok je úplne opačný. Tento návrh je byrokratický, plný výnimiek a výnimiek z výnimiek. Z môjho pohľadu neodôvodnenných. Nie som presvedčený, že bežná mimovládna organizácia z neho bude celkom múdra. Politicky konštatujem, že oslabuje komisie. Mám za to, že súčasný mechanizmus, tak ako je nastavený v doterajšom VZN z roku 2011, je fajn, transparentný, nebyrokratický. Chýba mu len jediná drobnosť, totiž peniaze. To nerieši ani toto VZN,“ reagoval na utorňajšom zasadnutí zastupiteľstva Vladimír Pirošík, predseda poslaneckého klubu Banskobystrická alternatíva. Viacerí poslanci tiež kritizovali úrad za to, že nehľadal možnosti pre čisto elektronickú možnosť podávania žiadostí, ktoré by podľa nich priniesli väčší prehľad.

Väčšina poslancov zastupiteľstva nový návrh znenia VZN schválila. Materiál nájdete v tomto linku.