Zmluvní partneri mesta Banská Bystrica zaisťujúci zimnú údržbu ciest a chodníkov hlásia pripravenosť na zimnú sezónu. Obom už od 15. novembra plynie pohotovosť prípadného zásahu.

Pripravených je celkom 200 ton posypovej soli a 18 mechanizmov starajúcich sa o údržbu ciest firmy MIS – Milan Smädo – údržba ciest a komunikácií a 28 mechanizmov zaisťujúcich údržbu chodníkov a ďalších 12 pracovníkov na ručné výkony spoločnosti Begbie, s. r. o. Mesto v súvislosti so zaistením zimnej údržby ulíc, hlavne na sídliskách, vyzýva vodičov aby parkovali svoje vozidlá zodpovedne a nevytvárali tak prekážky pre vjazd či prejazd vozidiel údržby.

Údržba ciest a chodníkov sa v zimnom období realizuje v zmysle Operačného plánu zimnej údržby, v ktorom sú cesty a chodníky rozdelené podľa poradia dôležitosti. Počas snehovej nádielky či poľadovice sú dôležité predovšetkým zberné miestne komunikácie, hlavné ťahy s hromadnou dopravou a prístupové komunikácie k zdravotníckym zariadeniam. Ako druhé v poradí sa udržiavajú obslužné a prístupové komunikácie, ktoré majú význam pre zásobovanie, ako aj dopravu z priemyselných závodov. Tretími sú prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú význam prevažne len pre dopravu súkromnými dopravnými prostriedkami. Takéto rozdelenie do poradia dôležitosti platí aj pri chodníkoch.

„Obidve spoločnosti majú zriadenú nonstop dispečerskú službu. Zmenoví dispečeri zabezpečujú získavanie informácií o aktuálnom stave komunikácií a predpovediach počasia, na základe vyhodnotenia ktorých sa realizujú potrebné výkony. Radi by sme všetkým pripomenuli, že včasnosť a kvalita zimnej údržby na našich cestách a chodníkoch do veľkej miery závisí aj od toho, ako v meste a na sídliskách parkujeme. Všetkých účastníkov cestnej premávky preto žiadame, aby nesprávnym, a možno aj bezohľadným parkovaním, nevytvárali prekážky pre výkon zimnej údržby ciest a chodníkov,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Prioritou zimnej údržby nie je, a ani nemôže byť suchý povrch komunikácií počas sneženia, ale udržiavanie zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov.

„Disponujeme modernými mechanizmami, dostatkom posypovej soli a pracovníkmi, ktorí zabezpečia ručné čistenie. Hoci nás snehová nádielka ešte v tomto období nezastihla, verím, že na prvý sneh či poľadovicu budeme dostatočne pripravení, a bez väčších komplikácií si poradíme so všetkými nástrahami, ktoré so sebou zima prináša,“ dodáva primátor Ján Nosko.

Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta Banská Bystrica, ako aj všetky dôležité kontakty na dispečing zimnej údržby miestnych komunikácií i chodníkov nájdete na tomto odkaze.