Mesto Banská Bystrica pripravilo podujatie Pod jednou strechou určené ľuďom v ťažkej životnej situácii. Pomyselnou strechou bude v stredu 24. mája Námestie SNP, kde sa stretnú inštitúcie zamerané na sociálne poradenstvo a pomoc ľuďom s nepriaznivým zdravotným stavom či ťažkým zdravotným postihnutím.

Od 10.00 do 18.00 h majú znevýhodnení obyvatelia, ich rodinní príslušníci a verejnosť možnosť získať dôležité informácie. Súčasťou podujatia bude bohatý sprievodný program a tvorivé dielne denného stacionára, zariadení sociálnych služieb, mimovládnych organizácií a ďalších.

Veľký počet inštitúcií

Na banskobystrickom námestí sa stretnú zamestnanci z Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici, Odboru sociálnych služieb Banskobystrického samosprávneho kraja, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny z Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzácie či Odboru služieb v zamestnanosti, ktorý poskytuje zamestnávateľom príspevky na zamestnávanie ľudí s nepriaznivým zdravotným stavom.

Okrem toho sa podujatia zúčastnia zástupcovia z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ale aj Sociálnej poisťovne. Skupinu inštitúcií doplnia konkrétni poskytovatelia sociálnych služieb – domovy sociálnych služieb či zariadenia pre seniorov a podporovaného bývania, ktorí so znevýhodnenými ľuďmi pracujú.

Všetko na jednom mieste

„Našou snahou je zorganizovať jeden deň, v rámci ktorého poskytneme všetkým záujemcom potrebné informácie na jednom mieste. Dozvedia sa o všetkom, čo môžu v konkrétnej situácii robiť, ako postupovať, čo by mohli využívať a ako im vieme pomôcť.

Naším cieľom je, aby nemuseli chodiť od jedného úradu k druhému. Aj napriek tomu, že v dnešnej dobe funguje elektronizácia, osobný kontakt je iný. Zároveň môžu vypisovať žiadosti priamo na mieste a naši zamestnanci ich následne doručia do podateľne jednotlivých úradov,“ objasňuje Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí MsÚ v Banskej Bystrici.

Život uľahčujúce pomôcky

Medzi účastníkmi podujatia nebudú chýbať ani spoločnosti, ktoré poskytujú rôzne kompenzačné pomôcky, užitočné pri zvládaní mobility a ďalších hendikepov, pri nedoslýchavosti, slabozrakosti, atď., aby mohli znevýhodnení prekonávať bariéry a žiť plnohodnotný život. Okrem konkrétnych pomôcok, ktoré predvedú, predstavia aj rôzne systémy, napr. SOS náramky na ruky, stimulátory pri rôznych ochoreniach, pomôcky pre deti a pod.

Podujatia sa zúčastnia aj mimovládne organizácie, ktoré s danou cieľovou skupinou spolupracujú. Pôjde o občianske združenia a neziskové organizácie, ako napríklad Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, SPOZA, Centrum včasnej intervencie, Zväz diabetikov Slovenska, Spoločnosť Parkinson Slovensko, PONS, SPOĽACH, KAČKO BB a ďalší.

Podujatie, aké tu ešte nebolo

„Som veľmi rád, že sme sa vydali touto cestou a organizujeme podujatie, ktoré v takomto rozsahu v našom meste ešte nikdy predtým nebolo. Záujemcovia získajú od všetkých poskytovateľov prehľad o tom, čo môžu robiť, a dostanú cenné rady, ako svoju životnú situáciu riešiť. Ďakujem všetkým subjektom, ktoré prijali naše pozvanie. Verím, že mnohí nájdu práve počas tohto podujatia potrebnú pomoc,“ dopĺňa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.