Od minulého roka v kultúrnom centre Záhrada prebieha medzinárodný projekt mládežníckej demokracie Týka sa nás to!, ktorý v spolupráci s ďalšími kultúrnymi centrami a organizáciami v Prahe a Košiciach ponúkol mladým ľuďom so záujmom o svoje okolie a komunálne dianie možnosť osloviť svojich rovesníkov a miestne zastupiteľstvo prostredníctvom občianskych a umeleckých aktivít.

tyka_sa_nas_to_2Banskobystrická skupina študentov a študentiek počas uplynulých mesiacov organizovala diskusie, workshopy a za svoju si zobrala aj revitalizáciu mestského podchodu na Kapitulskej ulici. Podchod vnímajú ako potenciálny kultúrno-informačný bod, kde obyvatelia a obyvateľky nájdu informácie o kultúrnych podujatiach v Banskej Bystrici, ale aj priestor pre prezentáciu občianskych aktivít a hodnôt. Mladý tím chce v rámci tohto priestoru presadzovať hodnoty ako sú tolerancia, otvorenosť a solidarita. Pomocnú ruku pri revitalizácii podalo aj mesto Banská Bystrica, v ktorého správe sa podchod nachádza.

V piatok 20. júna o 16:00 hod. sa v podchode uskutoční prvé verejné podujatie, na ktorom jeho tvorcovia a tvorkyne predstavia svoj dlhodobý zámer a tiež prečítajú znenie svojho manifestu. V rámci umeleckých aktivít chce tvorivá skupina prezentovať aj zaujímavé osobnosti. Ako prvého si vybrali skladateľa Jara Filipa, ktorý bol známy svojou umeleckou všestrannosťou, no aktívne sa zapájal aj do verejného života, keď svojským spôsobom komentoval dianie na politicko-spoločenskej scéne.

tyka_sa_nas_to_4Na podujatí v banskobystrickom podchode sa zúčastní aj košická skupina, s ktorou sa bystrickí študenti a študentky vyberú na záverečnú časť projektového turné do Prahy. Ešte predtým sa s nimi budete mať možnosť porozprávať v Záhrade. Tam sa totiž v piatok o 20:00 hod. uskutoční koncert slovensko-ruského dua Gonsofus. A nech vás neprekvapí, že sa pristihnete tancovať pri rytmoch celého ansámblu pričom si uvedomíte, že na pódiu sú iba dvaja ľudia. Aktivita je súčasťou projektu ZÁhradA. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia pre sociálne zmeny. viac info o projekte nájdete tejto stránke…