Medzinárodný organový festival Vivat vox organi 2019 vstupuje do svojej druhej časti. Po piatich inauguračných koncertoch na barokovom organe Martina Podkonického z roku 1751 v španodolinskom kostole Premenenia Pána sa festivalové dianie prenesie do banskobystrického Evanjelického kostola v Lazovnej ulici.

Na romantickom organe z roku 1893 sa predstavia ďalší hostia organového festivalu. Už najbližšiu stredu 28. augusta 2019 o 19.00 h je pripravený koncert poľského organistu Waldemara Krawieca.

Waldemar Krawiec je absolventom Vysokej školy múzických umení v Katoviciach, kde pod vedením profesora Juliana Gembalskeho študoval hru na organe. Po absolvovaní  vysokoškolského vzdelania ukončil aj postgraduálne vzdelávanie. Okrem toho sa zúčastnil mnohých majstrovských kurzov venovaných interpretácií organovej hudby v Poľsku, Nemecku a Belgicku, ktoré viedli poprední profesori organovej hudby, napr. U. Spang-Hansen, J. Boyer, J. Ferrard, Ch. Bossert, N. Danby. V roku 1994 v Poznani získal vyznamenanie na Medzinárodnej organovej súťaži, ktorá nesie meno Feliksa Nowowiejskeho za najlepší výkon. Ako sólista, ale aj ako komorný hráč odohral mnohé koncerty v Poľsku a v zahraničí, predovšetkým v Nemecku, Česku, na Slovensku, v Lotyšsku, Fínsku, Rakúsku a v Belgicku. Koncertuje tiež v duete s huslistkou A. Musialski a trumpetistom A. Eichbergerom. 

Zaujíma sa o interpretáciu najmä sliezskej hudby. V roku 1996 sa zúčastnil koncertu venovaného 25. výročiu smrti Fritza Lubricha, sliezskeho skladateľa. V roku 2003 sa po druhýkrát zúčastnil festivalu Sliezskych skladateľov v Opole, kde odohral monografické koncerty venované hudobnému dielu wroclawského organistu a skladateľa Moritza Brosiga. V roku 2000 mu bolo udelené primátorom mesta Zabrze oficiálne uznanie za jeho pedagogické úspechy a príspevok k rozvoju kultúry v meste. Z jeho iniciatívy sú od roku 1995 poriadané organové koncerty v meste Zabrze a postupne boli transformované na Medzinárodný organový festival pomenovaný po reverendovi Antoni Chlondowskom. Waldemar sa stal umeleckým riaditeľom tohto festivalu. Okrem svojich koncertných vystúpení sa venuje aj pedagogickej činnosti. Vedie organovú triedu na Základnej umeleckej škole v Zabrze a je aj akademickým učiteľom na Cirkevnej hudobnej škole v Gliwiciach.

Program koncertu Waldemara Krawieca v stredu 28. augusta 2019 v Evanjelickom kostole v Lazovnej ulici, v Banskej Bystrici:

Jan z Lublina Preambulum, Tanec

Johann Ludwig Krebs Toccata a fúga E-dur

Johann Peter Kellner Preludium C-dur, Chorál „Was Gott tut das ist wohlgetan”

Adolph Hesse Fantázia f-moll Op. 57, Nr. 1 (časti: Allegro, Allegretto, Allegro, Alla breve)

Emanuel Adler Fünf Orgelstücke Op. 7 Nr. 1 (časť: Andante)

Marian Sawa Fuga-Bolero

Giovanni Battista Martini Toccata per l`offertorio, Elevazione

Theodore Dubois Fiat lux In Paradisum

Petr Eben Gloria

Viac informácií o podujatí nájdete na Facebooku. Vstupné na všetky koncerty je dobrovoľné.