Medzinárodný organový festival Vivat vox organi je v roku 2021 obohatený aj o medzinárodný festival barokovej hudby Musica Barocca. Nasledujúci koncert festivalu tak bude venovaný starej duchovnej hudbe z nášho územia.

Duchovnú hudbu 16. a 17. storočia predstavia v Španej Doline mladí umelci zoskupenia Soli Deo Gloria, ktorí sa na historicky poučenú interpretáciu starej hudby špecializujú. Už v najbližšiu sobotu 24. júla 2021 sa kostolom Premenenia Pána v Španej Doline budú od 19:00 niesť tóny duchovnej hudby obdobia renesancie a baroka. Medzinárodný organový festival Vivat vox organi pokračuje v nedeľu 25. júla 2021 o 14:00 špeciálnym koncertom, v ďalšom historickom chráme Banskej Bystrice. V kostole sv. Jakuba v Jakube bude slávnostným koncertom inaugurovaný nový neobarokový organ. Inauguračný koncert prednesie slovenský koncertný organista a pedagóg Marek Dietrich.

Sobota, 24. júl 2021 o 19:00 v kostole Premenenia Pána v Španej Doline

Slovenská duchovná hudba 16. a 17. storočia

Soli Deo Gloria (SK/CZ)

Nedeľa, 25. júla o 14:00 v kostole sv. Jakuba, Jakub – Banská Bystrica

Inauguračný koncert nového organa

Marek Dietrich (SK)

Koncert duchovnej hudby festivalu Musica Barocca

Soli Deo Gloria je voľným projektom mladých hudobníkov venujúcich sa historicky poučenej interpretácii starej hudby, založený na myšlienke oživiť duchovnú tvorbu 17. a 18. storočia najmä z nášho územia. Táto hudba bola vo svojej dobe súčasťou liturgických slávení. Soli Deo Gloria sa pokúša o jej prinavrátenie späť do chrámov nielen ako súčasť koncertov, ale aj počas bohoslužieb.

Hlavnou účinkujúcou bude slovenská sopranistka Denisa Hanušovská, ktorá pochádza z Bratislavy. Absolvovala Cirkevné konzervatórium v Bratislave v odbore spev. Počas štúdia bola súčasťou rôznych telies, medzi inými zboru Vocalatté, dievčenského zboru v predstavení Jana Eyrová v Slovenskom národnom divadle a Vox Aeterna. Zúčastnila sa viacerých koncertných podujatí, súťaží a majstrovských kurzov. V rámci operného štúdia stvárnila niekoľko postáv, ako napríklad Studenú princeznú z opery Martin a slnko od T. Freša. Je spoluzakladateľkou a capella ansámblu BluDalCielo, s ktorým v roku 2019 vyhrali projekt Viva ulica a koncert s Janoska ensemble. Popri štúdiu na konzervatóriu sa venovala štúdiu interpretácie starej hudby. Okrem klasického spevu sa venovala viacerým hudobným žánrom, napríklad francúzskym šansónom, folklóru, v rokoch 2014 – 2019 bola sólistkou SĽUKu. Spolupracovala na nahrávaní niekoľkých CD. Od roku 2020 je študentkou Hudobnej a tanečnej fakulty AMU v Prahe u profesorky Magdalény Hajóssyovej, kde pokračuje v štúdiu operného spevu.

Adam Štefunko po maturite na gymnáziu študoval hru na klavíri na Konzervatóriu v Bratislave. Jeho ďalšie kroky smerovali na Janáčkovu akadémiu múzických umení, kde na Hudobnej fakulte študuje hru na čembale a historických klávesových nástrojoch pod vedením prof. Barbary Marie Willi a dr. Martina Hrocha. Pokračuje aj v štúdiu na Konzervatóriu – v odbore hra na zobcovej flaute. Ako hráč na historické klávesové nástroje sa predstavil na viacerých koncertoch napríklad pod vedením Petra Zajíčka alebo s Choir Academy Lübeck. Jeho činnosť je aj pedagogická: na JAMU sprevádza študentov hry na neklávesové historické hudobné nástroje a vyučuje ich hru generálbasu. Venuje sa aj organizačnej činnosti: organizoval napr. online podujatie zamerané prevažne na hudbu 16. – 18. stor. Baro Co. Festival. Od detstva je členom Bratislavského chlapčenského zboru pod vedením Magdalény Rovňákovej. Je tiež absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a okrem hudby sa venuje i kognitívnej vede.

Program koncertu

Anonym (pred 1655), Benedikt Sőlőši (1609 – 1656): Ctím tebe pobožne (z kancionálu Cantus catholici, 1655)

Anonym (17. stor.): Fantasia octavi toni, Gelobet seist du Jesu Christ

Samuel Marckfelner (1621 – 1674): Sieh‘ mein Herr Gott

Anonym (17. stor.): Primi toni præambulum (z Tabulatúrnych zborníkov Samuela Marckfelnera, polovica 17. stor.)

Nicolaus Mauritius Pollentarius (? – 1681): Gaudete omnes (zo zbierky Prodromus melicus seu mottetarum sacrarum, 1673)

Samuel MarckfelnerAliud ex F, Fuga, Linquenda sors fortem, Und weil mein Freund, [Intonácia] ex G, Præambulum ex A (z Tabulatúrnych zborníkov S. Marckfelnera a levočského Pestrého zborníka, 17. stor.)

Samuel Capricornus (1628 – 1665): Domine Jesu Christe (zo zbierky Opus musicum, 1655)

Anonym (17. stor.): Præambulum a 4 voci (z Tabulatúrnych zborníkov S. Marckfelnera)

 Ján Zarewutius ml. (1645 – 1699): Benedicamus Dominicale (z Bardejovskej zbierky hudobnín, 17. stor.)

Ján Francisci (1691 – 1758): Prelúdium D dur (z rukopisnej zbierky v Štítniku, 18. stor.)

Stanislava von Seidl, OSU (1752 – 1837): Pastorella

 Ján Francisci: Prelúdium d mol, Prelúdium Es dur (z rukopisnej zbierky v Štítniku, 18. stor.)

Jozef Pantaleon Roškovský, OFM (1734 – 1789): Fúga na “Ite missa est” malých bratov františkánov mariánskej provincie (zo zbierky Musæum Pantaleonianum, 2. pol. 18. stor.)

František Xaver Budinský, SJ (1676 – 1727): O, Deus meus (z rukopisu v Slovenskej národnej knižnici v Martine, 18. stor.)

 Anonym (18. stor.): Prelúdium g mol (zo zbierky Musæum Pantaleonianum)

 Jozef Pantaleon Roškovský, OFM: Fúga na nedeľné “Ite missa est” (zo zbierky Musæum Pantaleonianum), Prelúdium E dur (z rukopisného zborníka Stanislavy von Seidl)

 Anonym (18. stor.): Prelúdium a mol (zo zbierky Musæum Pantaleonianum)

 Jozef Pantaleon Roškovský: Missa solemnis pre soprán a koncertantný organ: Agnus Dei: 1. Agnus Dei, 2. … dona nobis pacem (z rukopisu uloženého v Národnej Széchényiho knižnici v Budapešti, 18. stor.)

Inaugurácia nového organa

V nedeľu 25. júla 2021 sa v Jakube odohrá inaugurácie staronového organa, ktorý sa podarilo zachrániť a ktorý bude zdobiť a okrášľovať svojim zvukom chrám sv. Jakuba v Banskej Bystrici. Stavba organa je vždy historickým momentom. Organ bude slávnostne inaugurovaný na slávnosť sv. Jakuba. V tomto roku je to 505 rokov od gotickej prestavby kostola Svätého Jakuba. Organ pri slávení liturgie o 11:00 požehná farský administrátor a správca kostola Pavol Lojan. Na inaugurovanom organe bude hrať Marek Dietrich. Spolúčinkovať bude sopranistka Kristína Suchá a na barokovom pozitíve Matúš Kucbel. Po omši je o 14:00 pripravený inauguračný koncert požehnaného neobarokového organa, na ktorom sa predstaví organista Marek Dietrich. Koncert patrí do cyklu organových koncertov v rámci medzinárodného festivalu Vivat vox organi. Nový organ bude slúžiť na interpretáciu organovej hudby aj tomuto festivalu.

Program inauguračného koncertu:

 Johann Caspar Fischer (1733-1800): Polymnia – Harpeggio, Allemande, Gigue

Zborník organových skladieb – Jemnice: Prelúdium, Fúga

Johann Jacob Froberger (1616-1667): Toccata XIX. – FbWV 119

Jean François Dandrieu (1682-1738): Duo

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fughetta, Preludium BWV 943

Johann Krieger (1651-1735): Fantázia

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Chorálové prelúdium

Dietrich Buxtehude (1637-1707): Fúga

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Fantázia in C , BWV 570

Antonio Vivaldi (1678-1741): Koncert F-dur: transkripcia koncertu od J. S. Bach BWV 978, časti: Allegro, Largo, Allegro

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Toccata a fúga d-mol BWV 565