V stredu 26. septembra 2012 sa oslavoval sviatok európskych jazykov nielen po celej Európe, ale aj v Banskej Bystrici. Sviatok európskych jazykov vznikol spoločnou iniciatívou Rady Európy a Európskej únie v roku 2001, aby zdôrazňoval a poukazoval na diverzitu európskych jazykov a kultúr a tiež povzbudil záujem populácie o učenie sa nových ďalších jazykov.

Alliance Française(frankofónna kultúrno-vzdelávacia inštitúcia) v Banskej Bystrici spolu s študentmi francúzskej bilingválnej sekcie Gymnázia J. G . Tajovského a španielskej bilingválnej sekcie gymnázia M.Kováča zorganizovali stretnutie na námestí SNP, aby spolu oslávili čaro ovládania viacerých jazykov. Pripojili sa tiež študenti nemčiny a angličtiny, či cudzinci z programu Erazmus a lektori cudzích jazykov žijúci v Banskej Bystrici, aby si vymenili skúsenosti a zapojili sa do spoločných aktivít.

Čo znamená ovládanie cudzích jazykov pri cestovaní, štúdiách v zahraničí, profesionálnu budúcnosť a pre otvorenie sa a pochopenie sveta? Každý súhlasil, že ovládanie jazyka je zjavnou výhodou začlenení sa do dnešného otvoreného sveta, Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. Študenti sa v skupinkách pohybovali po námestí a snažili sa zapojiť prechádzajúcu verejnosť do aktivít a tým jej zvýšiť vnímanie tohto sviatku a jeho zmysel. Rozdávali sa drobné darčeky ako kvety, básničky, alebo nálepky „Hovor so mnou“ v rôznych jazykoch. Každý mohol vyjadriť, čo znamená, ovládanie viacerých rečí preňho na veľkom plagáte.

Alliance française a Katedra európskych kultúrnych štúdií boli prítomné, aby informovali o možnostiach štúdií cudzích jazykov v Banskej Bystrici (hlavne francúzštiny a španielčiny). O 19.00 sa už pravidelne každý štvrtok stretáva komunita cudzojazyčníkov a všetkých tých, ktorí chcú konverzovať v cudzej reči na tzv. Language café. Pri príležitosti sviatku Európskych jazykov sa toto stretnutie odohralo v stredu 26.9. obohatené aktivitami za účelom objavovania nových rečí, alebo pripomenutia zabudnutých v príjemnej atmosfére.