Koncert židovskej hudby, zvuky z Brazílie či Švajčiarska i výstava doteraz nezverejnených vízií revitalizácie areálu vás čakajú už túto nedeľu v Medenom hámri. Príďte si pozrieť unikátny historický areál, kde sa písali dejiny Banskej Bystrice.

Občianske združenie ZA! Medený hámor v spolupráci s Mestom Banská Bystrica, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a občianskym združením Severná Vás pozývajú zažiť atmosféru Medeného hámra. V nedeľu 14.08.2022 sa od 17:00 do 20:00 v centre areálu uskutoční ďalšie zo série podujatí Nedeľa v Medenom hámri.

Návštevníci sa môžu tešiť na Mojše band – autentickú kapelu reprezentujúcu židovskú hudobnú tradíciu zo Slovenska, ktorá má dnes už jasné postavenie na európskej scéne vďaka inovatívnemu pohľadu na židovské dedičstvo najmä z regiónov bývalého Uhorska. Kapela je finalistom Celosvetovej súťaže židovskej hudby v Amsterdame v roku 2017 a držiteľom prestížnej Youtube Award tejto súťaže na roky 2018 – 2019.

Svetový rozmer navráti do Medeného hámra aj improvizátor a skladateľ Thomas Rohrer, ktorý žije striedavo v São Paule a švajčiarskych Alpách a hrá na tradičný brazílsky strunný nástroj (rabeca) a soprán saxofón vo voľno-improvizovanom dialógu so slovenským gitaristom a improvizátorom Štefanom Szabóom.

Počas podujatia sa uskutoční aj výstava “Vízie revitalizácie” z návrhov študentov Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Docentka Eva Kráľová, ktorá pôsobí práve na FAD STU, predstaví Medený hámor – jeho najstaršiu časť – ako dosiaľ nevyužitý potenciál na obohatenie mesta o priestory s neopakovateľnou atmosférou.

“Zanedbaný stav pamiatky – nedôstojný významu a prínosu tohto areálu pre dobré meno mesta – bol a dosiaľ je výzvou pre všetkých súčasníkov (nielen majiteľov či obyvateľov mesta). Výstava predstavuje súbor vízií o tom, ako by sa objekty mohli využívať a ako by mohli vyzerať. Nie sú reakciou na žiadnu objednávku ani príkaz, lež odrážajú predstavy budúcich architektov o zmysluplnej, atraktívnej a aj udržateľnej perspektíve nielen tohto areálu, ale aj jeho návštevníkov a užívateľov,“ upresňuje Kráľová.

“Som presvedčený, že Medený hámor je top téma i príležitosť na rozvoj mesta a regiónu. S OZ ZA! Medený hámor sa snažíme verejnosti sprostredkovať hodnoty a genius loci tohto areálu cez príklady jeho oživenia či revitalizácie. Zároveň verím, že najvhodnejšími nástrojmi na záchranu týchto unikátnych pamiatok je v prvom rade spolupráca a vzájomná dôvera a otvorenosť všetkých zainteresovaných strán,” dodáva Juraj Havlík za OZ ZA! Medený hámor.

Aktuálne informácie ku podujatiu na nájdete na Facebook evente. V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presunie do Hogo Fogo Jazz & Art Club na Námestí Štefana Moysesa 7. Vstupné je dobrovolné, podujatie je realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica, cez Výbor mestskej časti č .1.