V medailóne osobností regiónu dnes gratulujeme majstrovi ľudovej umeleckej výroby – rezbárovi Cyrilovi Gandžalovi, ktorý sa narodil 6. júla 1942 sa v Pohorelej, kde aj žije. Jeho umenie však môžeme pravidelne obdivovať napríklad aj na našom Radvanskom jarmoku.

K ľudovoumeleckej výrobe ho priviedla láska k drevu a inšpirácia starým otcom, ktorý vyrábal drevený riad. Výrobe pastierskych riadov so zachovaním tradičných tvarov a výzdoby sa venuje od roku 1970. Vyrába gemerské črpáky, odlievaky, formy na oštiepky, soľničky, varechy. Snaží sa o zachovanie tradičných tvarov a výzdoby pastierskeho riadu. V roku 1999 sa zúčastnil v Ružomberku národnej súťaže a výstavy ľudového umenia „Tvorivé záujmy človeka“, kde získal aj ocenenie. Zúčastňuje sa aj na rôznych podujatiach: na folklórnych festivaloch vo Východnej, v Detve, v Heľpe, EĽRO v Kežmarku, na Dňoch majstrov ÚĽUV-u v Bratislave, ale je aj stálym účastníkom Trhu ľudových remesiel v Banskej Bystrici. V roku 1992 získal osvedčenie o kvalifikácii majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroba z dreva, ktoré udeľuje Komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby. Lásky k drevu a drevorezbe vychoval aj u svojich dvoch synov.

VKMK

Medailón regionálnych osobností pripravujeme v spolupráci s Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici. Poznávajte aj vy osobnosti nášho regiónu! V katalógu osobností, ktorý nájdete tu…