Zverejnením kandidátov pre voľby do Zastupiteľstva BBSK, dostávam čoraz častejšie otázku, prečo kandidujem a prečo za KDS? Slušnosť je odpovedať, takže, nech sa páči.

V decembri minulého roka som opustil SDKÚ-DS, stranu, ktorú som pred 13 rokmi v našom kraji zakladal a ktorej som venoval nesmierne veľa času a energie, veľmi často na úkor vlastnej rodiny. To však neznamená, že som rezignoval na osobnú angažovanosť vo verejnom priestore. Bol som rozhodnutý byť aktívnym, neskrývať sa za stranu a pomáhať hlavne tam, kde je záujem a chuť niečo urobiť.

banik martinPrvým podnetom bola v polovici augusta ponuka jednej mimoparlamentnej politickej strany, ktorú som po zvážení slušne odmietol. Nečakane prišla druhá, ktorá, a to netajím, ma potešila a prekvapila zároveň. Pretože som vždy konal zodpovedne, aj túto ponuku som odmietol. Moja kandidatúra by narušila aj tak krehké vzťahy jednej z koalícií a to som určite nechcel. Koncom septembra prišla tretia ponuka. Na spoločnú kandidátku ma pozval človek, ktorého si vážim, môj dlhoročný priateľ Ján Chladný. Kandidát na primátora v roku 2006, ktorému som organizoval volebnú kampaň a dve volebné obdobia poslanec Zastupiteľstva BBSK. Dostal som hneď aj odpoveď, pôjdeme na kandidátke Konzervatívnych demokratov Slovenska. Teda strany, ktorá mňa podporovala vo voľbách na primátora pred tromi rokmi a ktorá napriek svojej marginálnej politickej pozícii nikdy neuhla a vždy ctila princípy a dohody. Pár dní som zvažoval, napokon som súhlasil.

Druhým podnetom je biedny stav regionálnej samosprávy. To, že stranícky aparát vstupuje do samospráv mi bolo známe, ale fakt, že výsledkom bude slepá poslušnosť, s tým som naozaj nepočítal. Drvivá väčšina v akomkoľvek parlamente, aj keď po nej túžia všetci predstavitelia moci, vždy prináša sprievodný jav, ktorým je postupné uspokojenie a letargia. Aj v krajskom zastupiteľstve je mnoho poslancov opantaných neporaziteľnosťou s pohodlnou väčšinou. Výsledkom je strata vlastnej identity a súdnosti. Žiadna identifikácia s požiadavkami viac ako 110 tisíc občanov, s okresom, župným mestom a 41 obcami. Výsledok – prázdno, nezáujem, pasivita. Keď išlo o náš okres chýbalo spojenectvo, aktivita a jednota. A veľakrát bol vážny dôvod zabojovať a nepodľahnúť.

Tretím a už vlastným podnetom bola moja genetická výbava, ktorá sa nedokáže uspokojiť so stavom, ktorý tu je. Náš okres, ktorého obyvatelia žijú v obciach pozdĺž Hrona a viac ako polovica v obciach v podhorí, má mimoriadne atraktivity, potenciál rozvoja priemyslu, turistiky, vzdelávania, kultúry, zdravotníctva… Žije tu viac ako 1/6 obyvateľov kraja a napriek tomu sme niekde v treťom rade, v tieni, resp. v prítmí iných okresov, najčastejšie Zvolena a Lučenca. Nemôžem sa s tým vyrovnať a nie je mi to ľahostajné.

Pre samosprávny kraj

Kandidujeme traja, spomínaný Ján Chladný a Karol Jadaš. Reprezentujeme a ponúkame nasledovné priority :

  • poznáme samosprávu, máme vedomosti a skúsenosti, nedáme sa odradiť a oklamať
  • sľubujeme nepretržitý kontakt s občanmi, starostkami a starostami
  • budeme aktívni pri získavaní spojenectva poslancov nášho okresu tak, aby sme pri hlasovaní o budúcnosti nášho okresu boli jednotní
  • skončíme protežovanie iných okresov, na rade je náš Banskobystrický
  • chceme skutočnú a efektívnu, nie fingovanú spolupráca medzi župným mestom Banská Bystrica a BBSK
  • o verejný majetok sa chceme postarať a nie ľahkovážne predávať
  • musíme zvrátiť pokles úrovne komplexných služieb pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života
  • pre rozvoj zamestnanosti sú v stredných školách nevyhnutné zmeny študijných a učebných odborov, ktoré sú pre rozvoj regiónu nevyhnutné, preto budeme v tejto oblasti mimoriadne aktívni
  • pre zvýšenie zamestnanosti a úrovne turizmu potrebujeme silnú regionálnu autoritu, ktorou musí byť BBSK, bez toho to nepôjde
  • viac ako polovica obcí nášho okresu je v horskom prostredí, kde sú časté zmeny počasia a kruté zimné podmienky, preto budeme trvale presadzovať aby opravy ciest rešpektovali túto skutočnosť a nie lobing a iné záujmy.

Všetci traja spoločne Vás pozývame k voľbám, nájdite si čas a príďte. Ak cítite potrebu niečo sa spýtať, môžete ma kontaktovať mailom na adrese martin.banik@hotmail.sk, resp. cez známu sociálnu sieť.

V Banskej Bystrici, 17. október 2013

S úctou,
banik-podpis