ŠVK – Literárne a hudobné múzeum srdečne pozýva všetkých, ktorí majú radi kultúru, do priestorov v budove Štátnej vedeckej knižnice na Lazovnej 9.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien pre Vás pripravujeme 8. marca o 15.00 h v expozícii Múzeum – domov múz prednášku o Hane Gregorovej s názvom Slovenka pri krbe a knihe. Hana Gregorová, manželka spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského, ostáva popri sláve svojho muža pre bežného človeka takmer neviditeľná. Jej literárna a kultúrno-osvetová činnosť však zasahovala do viacerých oblastí spoločenského života nielen Slovákov, ale najmä Sloveniek v prvej polovici 20. storočia. Aký bol život s Tajovským? O čom písala? Aké boli jej názory na postavenie ženy v spoločnosti? Dozviete sa na prednáške.

V rámci festivalu Literárna Banská Bystrica 2018 si potom môžete pripomenúť napríklad Ladislava Balleka. Spisovateľ, kandidát na prezidenta i veľvyslanec SR v Prahe v jednej osobe. Mladí ľudia, južné Slovensko, svet po druhej svetovej vojne – o tom všetkom písal vo svojej tvorbe. O jedinečnom slovenskom prozaikovi sa budeme rozprávať 19. marca o 16.00 h v expozícii Múzeum – domov múz. “Rozprávač musí mať ľudí rád, lebo nič poriadne a zaujímavé o nich nikdy nepovie. Písanie je aj láska k životu, očarenie z existencie, hlboký zážitok zo zvyčajných vecí, úcta k ľudskej slobode, dejinám ľudí, úcta voči veľkým aj malým živočíchom, voči prírode… ale najmä voči ľudskému duchu,” hovorieval a v jeho tvorbe to všetko môžete nájsť.

V utorok 20. marca o 10.00 h budeme hovoriť o Štefanovi Žárym a nadrealizme pri príležitosti 100. výročia narodenia. Práve vhodný čas pripomenúť si jeho vstup do literatúry a plodné nadrealistické obdobie. Predstavíme si jeho básne, ktoré sa dodnes uvádzajú ako vzor slovenskej verzie surrealizmu. Medzi inými aj báseň Daliáda, ktorú autor upravil a venoval špeciálne Literárnemu a hudobnému múzeu pri príležitosti organizovania výstavy ilustrácií Salvátora Dalího v roku 1991. Naučíme vás myslieť surrealisticky! Uvidíme sa opäť v priestoroch expozície Múzeum – domov múz.  V ten istý deň o 16.00 v malej sále ŠVK nadviažeme aj stretnutím s Júliusom Lomenčíkom a jeho knihami.

V stredu 21. marca v čase 8.00 – 14.00 h bude v priestoroch ŠVK prebiehať amatérska umelecká súťaž s názvom Kováčova Bystrica.

Záver festivalu bude patriť Burze literárnych talentov. Členovia literárneho klubu Litera 2 a ich hostia budú svoju tvorbu prezentovať 23. marca o 16.00 h v expozícii Múzeum – domov múz.