S cieľom zachytiť život v Banskej Bystrici počas pandémie, Stredoslovenské múzeum vyzýva obyvateľov mesta, aby prostredníctvom svojich spomienok a fotografií prispeli k zmapovaniu súčasnej situácie v meste.

Pandémia korona vírusu výrazne zasiahla aj život obyvateľov mesta pod Urpínom. Stredoslovenské múzeum (SSM), pamätná inštitúcia, ktorej úlohou je aj dokumentácia spoločnosti súčasnej doby, sa preto sa rozhodlo prísť s výzvou na mapovanie života v meste počas aktuálnej pandemickej situácie. Projekt Mapovanie života má dve časti – Svedectvá života a Tvár mesta. Zapojiť sa môžete do obidvoch, individuálne alebo ako skupina.

„Mapovanie života sme sa rozhodli zaznamenať v dvoch rovinách. Prvou sú fotografie vytvorené v tomto období, ktoré budú zachytávať napríklad námestie SNP a rôzne iné situácie spojené s pandémiou. Druhou možnosťou sú spomienky formou esejí, úvah či iných literárnych žánrov. Pandémia korona vírusu výrazným spôsobom ovplyvňuje náš život. Ako múzeum by sme preto radi disponovali materiálmi, ktoré nám toto obdobie pomôžu dôveryhodne zaznamenať pre ďalšie generácie,“ uviedol Marcel Pecník, riaditeľ SSM a dodal, že do projektu sa môžu zapojiť aj základné a stredné školy.

Príspevky zasielajte elektronicky (vzdelavanie@ssmuzeum.sk), osobne (po dohode na: 0917 898 768, vzdelavanie@ssmuzeum.sk) alebo poštou s označením projekt „Mapovanie“ na adresu: Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP 3755/4A, 974 01 Banská Bystrica. Zároveň pripojte súhlas s ich uverejnením. V prípade zahrnutia fotografií do zbierkových fondov SSM bude múzeum autorov príspevkov kontaktovať.

Poradenstvo a bližšie informácie: Ivana Žačoková, 0917 898 768, vzdelavanie@ssmuzeum.sk.