Začiatkom septembra sa v Banskej Bystrici začne v poradí už 35. ročník súťaží v malom futbale.

Od úvodného ročníka v roku 1982 sa odohrali tisíce stretnutí, mestská únia časom menila svoju tvár i formu. Z asfaltových ihrísk prešla hra na umelé trávniky, zmenili sa pravidlá a po zlúčení malého futbalu so sálovým vznikol futsal. Únia síce nezmenila názov, ale pravidlá sú len na pár výnimiek totožné s futsalovými. Banskobystrická únia malého futbalu patrí medzi najväčšie na Slovensku a každý rok nastupuje v zápasoch vyše tisíc registrovaných hráčov.

Pred novým ročníkom býva konferencia mestskej únie malého futbalu (MÚMF). Tá najbližšia sa uskutoční v sobotu 19. augusta od 9.00 hod na Tatranskej ulici v budove bývalej ZŠ. Výbor MÚMF na nej oboznámi vedúcich mužstiev o hospodárení únie a prípadných zmenách pravidiel. Súčasťou konferencie je aj voľba nového sedemčlenného výboru pre ročník 2017/18.

Prihlasovacie termíny do nadchádzajúceho ročníka sú pondelky 21. augusta a 28. augusta na Partizánskej ceste 93 (budova SsFZ). Každá prihláška musí obsahovať minimálne desať hráčov starších 16 rokov. Predpokladaný termín začiatku novej sezóny je v piatok 8. a v sobotu 9. septembra 2017.

Rovnako ako pred každou sezónou bude aj školenie rozhodcov, prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na konferencii osobne, alebo telefonicky u predsedu MÚMF. Rozhodovanie je finančne ohodnotené. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke MÚMF.