V roku 2003 sa v Banskej Bystrici zrodil zaujímavý podnikateľský plán. O deväť rokov neskôr už ručne maľované mapy slovenských miest a obcí kreslené maliarmi vydavateľstva CBS pokrývajú veľkú časť slovenského územia. Za roky činnosti sa do projektu zapojilo viac ako 2000 obcí a 4000 firiem. Paradoxné je, že práve s mestom Banská Bystrica sa spolupráca rodila najťažšie. Vedenie spoločnosti má jasný cieľ – krok po kroku urobiť všetky mestá a regióny Slovenska. O vzniku vydavateľstva, o úskaliach podnikania v oblasti maľovaných máp, ale aj o ďalších plánoch sme sa porozprávali s konateľom vydavateľstva CBS – Milanom Paprčkom.

Z čoho vznikol nápad podnikať s maľovanými mapami?

Samotný nápad nebol žiadnou novinkou. Ručne maľované mapy robili už aj iné firmy, my sme tomu dali istú koncepciu edície. Spracovávame jeden región za druhým, mesto po meste. V súčasnosti nadobúdame medzinárodný charakter, rozbehli sme Českú republiku, máme obchodných zástupcov, ktorí lokálne pracujú vo svojich regiónoch.

Dá sa teda povedať, že záujem o maľované mapy neprestajne narastá?

Myslím, že je rovnaký, ako predtým, ale my každým rokom pridávame otáčky, takže produkujeme stále viac titulov a zároveň stúpa aj kvalita spracovania diel.

Svedčí o úspechu aj zmena sídla vašej spoločnosti? Ešte do začiatku minulého roku ste sídlili v podnikateľskom inkubátore v Sásovej, dnes máte vlastné sídlo v Kynceľovej.

Práve financovanie nehnuteľnosti bolo dôvodom nášho zdržania sa v spomínanom inkubátore. Neprišli sme sem ako nová firma, keďže ako obchodná spoločnosť sme fungovali už od roku 1999. Pre inkubátor sme sa dočasne rozhodli z dôvodu blízkosti môjho bydliska a pošty. Vlastné priestory nám dnes vytvorili vlastný priestor na rozvíjanie.

Poďme k samotnému procesu. Ako to celé funguje? V čom je táto ponuka zaujímavá pre obce a samosprávy?

Celé dianie je najmä v našej réžii, snažíme sa však zapájať aj samosprávy. Je to pre ne zaujímavá ponuka najmä preto, že nemusia znášať obrovské náklady na výrobu maľovanej mapy sami, ale my zoženieme aj iných sponzorov a tým pádom sa náklady rozdeľujú.

A čo sa týka menších obcí? Je to pre ne zaujímavé napr. z pohľadu rozvoja turizmu?

To už záleží na ich posúdení. Menšie obce riešime na ich objednávku. Majú možnosť vypichnúť na mapách dôležité body, napríklad priváty, možnosti na ubytovanie, pamiatky či iné zaujímavosti a zároveň to podať takýmto kresleným spôsobom. Mapky môžu použiť ako suvenír, alebo aj ako podklad na webstránku a vypracovanie propagačných materiálov, ktoré následne predávajú alebo ponúkajú návštevníkom. Možností je veľa, pretože maľovaná mapa poskytuje väčší priestor na využitie ako obyčajná.

Väčšie mestá si mapy umiestňujú na vlastných miestach?

Áno, napríklad mesto Prešov prejavilo veľké nadšenie. Dostali sme od neho desať city-lightov v centre mesta. Až natoľko ich ponuka zaujala.

A Banská Bystrica?

Banská Bystrica nám dala na starosť prevádzkovanie štyroch informačných panelov na zastávkach v centre mesta. O nejakej väčšej spolupráci s mestom však hovoriť nemôžeme, čo je dosť paradoxné aj vzhľadom na fakt, že sme banskobystrickou firmou. Našťastie, podobný prístup je výnimkou.

V susednom Zvolene ste podobné problémy nemali?

Nie, vo Zvolene sa mesto zapojilo. Pokladali to za svoju povinnosť. Už pred tlačou chceli vidieť, ako to bude vyzerať. Záležalo im na tom, aby to bolo spravené čo najlepšie.

Ako prebieha samotná výroba mapy?

Pri mape mesta maliar vychádza z leteckých fotiek, ktoré mu z lietadla poskytneme. Je to mravčia práca. Každý jeden dom, každý stromček musí maliar nakresliť rukou. Nedá sa to oklamať ani dorobiť počítačom, inak by to nevyzeralo tak, ako to vyzerá dnes. Aj ľudia to oceňujú, keď sa pri niektorej z máp zastavia. Skúmajú ju do najmenších detailov, porovnávajú kresbu so skutočnosťou. Samozrejme, pri veľkých mestách, akým je Banská Bystrica nevieme na sto percent zaručiť úplne každý detail každého domu. Pri menších mestách to však možné je.

Ako dlho trvá takáto výroba?

Celkovo výroba trvá až osem mesiacov. Nie je to niečo, čo človek urobí za pár dní. Len samotný maliar maľuje mapu mesta v priemere dva až tri mesiace.

To je dosť dlhý čas. Jeden maliar by pri väčšom počte objednávok asi nestíhal.

To určite nie. Mapy nám maľuje viacero maliarov. Spolupracujeme s nimi zmluvne a pracujú vo vlastných priestoroch.

Keď vám maliari dodajú vypracované mapy, ako ďalej celý proces pokračuje?

Po dodaní celú mapu skenujeme vo veľmi vysokom rozlíšení, aby sa dala použiť v akomkoľvek formáte. Originál mapy najčastejšie venujeme samospráve, ktorá sa do projektu zapojí najväčším podielom. Zarámovaný, spolu s certifikátom originality zdobí kanceláriu nejedného slovenského, alebo českého primátora, či starostu.

Jeden z maliarov nad svojím dielom.

Náklady na výrobu sa vám podarí pokryť vždy?

Pri prvom vydaní sme radi, keď sa nám vrátia náklady. Druhé vydanie je už aj o zisku, keďže mapu už nie je potrebné znova maľovať, maximálne ju aktualizujeme. Mapy miest sa aktualizujú každý rok. Peniaze, ktoré zarobíme, môžeme investovať do ďalšieho rozvoja.

Ak má bežný človek záujem o mapu, kde ju môže nájsť?

Mapy distribuujeme do informačných stredísk a rovnako do niektorých kníhkupectiev. Úprimne, s distribúciou sme neboli veľmi spokojní, pretože veľmi málo ľudí vedelo o našich mapách. Preto aktuálne vydanie mapy Banskej Bystrice dostávali ľudia do schránok. Takmer každá domácnosť. Rovnako máme na pláne vyrobiť aj mapy mestských častí, ktoré sa v rámci nich tiež budú roznášať. Podobným spôsobom sme spracovali napr. sídlisko Sásová – Rudlová.