O tom, že na doskách, ktoré znamenajú svet, nie sú doma len dospelí, nás počas regionálnej prehliadky detského divadla určite presvedčia detskí protagonisti z dvanástich detských divadelných súborov z okresov Banská Bystrica a Brezno. V priestoroch Miestneho kultúrneho strediska v Slovenskej Ľupči si 24. marca 2011 zmerajú svoje sily a budú hrať nemenej závažné príbehy ako ich dospelí kolegovia.

Prehliadka je rozdelená do štyroch blokov podľa toho, akému typu detského diváka sú predstavenia určené.

MINI SCÉNA je určená najmenším divákom. Predstaví sa v ňom polovica prihlásených súborov. A v tomto roku to vyšlo aj tak, že väčšina týchto súborov patrí tiež k tým, čo sa podobného podujatia zúčastnia prvý krát. Budú to deti zo súboru Kalobalo z Poník a zahrajú nám hru ČAROVNÉ SLOVÍČKA. Najmenší žiaci z LDO ZUŠ v Brusne zahrajú ľudovú rozprávku KLÁSOK. Zo ZŠ na Sitnianskej ul. v Banskej Bystrici prídu zbierať prvé skúsenosti členovia DDS Energy a zahrajú príbeh o tom ako sa chodí DO ŠKOLY. S veľkým očakávaním sa tešíme na deťúrence z MŠ na Radvanskej ul. 28 z Banskej Bystrice, ktoré sa prídu predstaviť v hre TRI PRASIATKA. Medzi tie súbory, ktoré už skúsili atmosféru prehliadky budú žiaci ZŠ S. Cambela zo Slovenskej Ľupče. DDS Čertíci nám ukážu ako fungovalo mesto KOCÚRKOVO. Nováčikom nie je ani Alexandra Horváthová z LDO ZUŠ v Slovenskej Ľupči. V scénickej miniatúre vykrstí svoju obľúbenú hračku a pokára ju MACO, MACO!

Tento blok uzatvorí profesionálne bábkové divadlo Teatro Neline a jeho majiteľka a herečka, teta Nela Dušová. Malí diváci jej určite pomôžu  zvíťaziť proti drakovi a čiernemu princovi, ktorí sa snažia, aby RYTIER BAJAJA nedopadol dobre.

Ďalšie bloky budú patriť starším deťom a divákom v DETSKOM BLOKU I. Uvidíme deti z Polomky, ktoré si vo svojom Detskom folklórnom súbore Brezinky urobili výlet do divadelnej rozprávky DREVENÁ KRAVA. V ďalších dvoch inscenáciách sa predstavia deti, ktoré už zažili na prehliadke ocenenia a reprezentovali nás na krajských súťažiach. DDS Hviezdičky, ktorý pracuje pri ZŠ Spojová v Banskej Bystrici si tento krát vybrali zvláštny príbeh na motívy R. Dahla a nazvali ho MYŠI HORE NOHAMI. So známym príbehom rozprávky H. CH. Andersena MALÁ MORSKÁ VÍLA prídu súťažiť žiaci LDO ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici.

DETSKÝ BLOK II. je určený skôr tým žiakom, ktorí už nebudú dlho drať školské sukienky a nohavice. Eliška Bruchániková zo ZUŠ Slovenská Ľupča nám porozpráva v scénickej miniatúre MÔJ PRÍBEH. Žiačky LDO ZUŠ Slovenská Ľupča sa predstavia vlastnými reflexiami O (štvor)AKEJ LÁSKE, ktoré pripravili na motívy poviedky rovesníčky Ivany Králikovej. Z Brusnianskej ZUŠ prídú žiaci II. stupňa, ktoré v kategórii dospelých hrajúcich pre deti pripravili tajomnú komédiu KEĎ GRÓF ROZKÁŽE ČAROVAŤ.

Porote bude vládnuť opäť ako po minulé roky Mgr. Andrej Turčan aj keď si nechá radiť od Katky MišíkovejDuška Krnáča. Posledne menovaného porotcu bude ešte čakať ďalšia povinnosť zhodnotiť predstavenia dvoch predstavení v kategórii divadla mladých, ktoré sa nemohli zúčastniť prehliadky Tajovského divadelné dni, pretože viacerí účinkujúci boli v čase jej konania v zahraničí. Sú to členovia Štúdia mladých pri DSJCH z Brezna a zahrajú inscenáciu O MNE VO MNE. ZUŠ J. Cikkera z Banskej Bystrice tu predstaví hru na motívy klasickej literárnej predlohy ŤAPÁKOVCI.

Pevne veríme, že porota nebude mať ľahký výber pri rozhodovaní koho nominuje na krajskú prehliadku do Žiaru n. Hronom.

Prehliadku, ako každý, rok pripravil úsek divadla Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici v spolupráci s MsKS v Slovenskej Ľupči.