Pravidelné podujatie Stredoslovenského múzea Príroda bez hraníc predstaví v májovom pokračovaní činnosť dobrovoľných strážcov Národného parku Veľká Fatra. Juraj Žiačik sa tejto ušľachtilej činnosti venuje viac ako päť rokov. Stretnúť sa s ním môžete v utorok 9. mája v Tihányiovskom kaštieli.

Národný park Veľká Fatra leží v severozápadnej časti stredného Slovenska. Rozprestiera sa v regiónoch Turiec, Liptov a Banská Bystrica a patrí medzi naše najväčšie a najvyššie pohoria. Jeho najvyšší vrchol Ostredok dosahuje 1 596 m n. m. Pre jedinečné prírodné krásy a zachovalosť územia bola Veľká Fatra vyhlásená v roku 1973 za chránenú krajinnú oblasť. Aj v lesoch Národného parku Veľká Fatra môžete stretnúť strážcov prírody. Na poriadok tam dozerajú piati profesionálni a približne štyridsať dobrovoľných strážcov. Jedným z nich je aj Juraj Žiačik, ktorý sa dobrovoľnej stráži venuje viac ako päť rokov a verí, že človek sa viac poučí, keď mu priestupok vysvetlí, ako keď mu niekto dá pokutu.

„Naša činnosť je zameraná hlavne na problematické miesta, kde je veľký pohyb turistov. Je to hrebeňová časť a oblasť Gaderskej doliny a Blatnickej doliny, najnavštevovanejšie vrchy Veľkej Fatry, ako je Tlstá, Ostrá, Ostredok, Krížna, Ploská a podobne. Zameriavame sa na drony, cyklistov, wildlife fotografov a na nelegálne vjazdy motorových vozidiel do dolín a tiež na nelegálny zber lesných plodov a rastlín,“ hovorí dobrovoľný strážca prírody NP Veľká Fatra Juraj Žiačik.

Na pravidelných školeniach dobrovoľných strážcov ochranári z Veľkej Fatry vytypujú územia, na ktoré by sa mali dobrovoľníci pri dozornej činnosti zamerať. Je ale na každom jednotlivcovi, kedy sa do lesa vyberie. Túto prácu totiž robia úplne zadarmo. Vážnejšie priestupky alebo dokonca až trestné činy nahlasujú strážcovia polícii a na príslušné úrady. Ide napríklad o nelegálne výruby či jazdy na štvorkolkách v národnom parku.

„Každý z nás má určite blízko k ochrane životného prostredia. Aj keď nemáme potrebu vstupovať do chránených rezervácií, pokiaľ vyslovene nemusíme, mal som to šťastie vidieť tetrova hôľniaka, mačku divú, murárika červenokrídleho, orla skalného… Veľakrát nás poteší pohľad na chránené rastliny, keď strážime miesta ich výskytu, ktoré však, žiaľ, postupne ustupujú. Cítil som sa byť dlžný prírode za to, aký pokoj a relax mi poskytuje a byť jej strážcom je ideálny spôsob, ako jej to oplatiť,“ dopĺňa Juraj Žiačik.

Dobrovoľným strážcom prírody sa môže stať každý. Najskôr sú z prihlásených dobrovoľníkov čakatelia, ktorí rok, dva chodievajú do prírody v sprievode skúsenejších kolegov a zaúčajú sa. Musia ovládať zákon o ochrane prírody, trestný zákon a vyznať by sa mali aj v miestopise, aby poznali charakter daného územia, jeho živočíchy a rastlinstvo. Odznak dobrovoľného strážcu prírody dostanú až potom, keď zložia skúšky.

„Každý mesiac sa v rámci podujatia Príroda bez hraníc snažíme venovať aktuálnym témam, ktoré by mohli ľudí zaujímať. Teší nás, že tentoraz naše pozvanie prijal Juraj Žiačik. Onedlho začne turistická sezóna a akákoľvek osveta z našej strany je na svojom mieste. V rámci prednášky sa návštevníci dozvedia, nielen čo je náplňou strážcov prírody. Povieme si viac aj o rozdiele medzi pralesom a hospodárskym lesom, ako sa vyhnúť stretu s medveďom hnedým, ale priblížime si aj pobytové znaky iných chránených druhov zvierat,“ uviedol múzejný pedagóg SSM Ján Beňo.

Májové stretnutie s prírodou a strážcom prírody Jurajom Žiačikom sa uskutoční v utorok 9. mája o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli.

Strážcovia Veľkej Fatry:

 

Ovzdušie bez hraníc

Zaujímavá téma čaká na priaznivcov Prírody bez hraníc aj v júni. V Tihányiovskom kaštieli sa predstaví manažér kvality ovzdušia Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Bíro. Bude hovoriť aj o tom, že každý z nás by mohol stráviť priemerne rok a pol dobrého kvalitného života navyše, nebyť zhoršenej kvality ovzdušia na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v utorok 6. júna o 17.00 h.