Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta (areál starej nemocnice) otvára svoje dvere psychiatrický stacionár. Obyvatelia Banskej Bystrice a blízkeho okolia si na dni otvorených dverí mohli prehliadnuť priestory tohto zariadenia a zapojiť sa do aktivít, ktoré terapeuti bežne vykonávajú v rámci liečby pacientov s duševným ochorením.

Banskobystrický psychiatrický stacionár

Nábělek (2)Deň otvorených dverí v stacionároch s názvom „pre DOBRÝ POCIT“ bol najväčšou celoslovenskou akciou tohto druhu, do ktorej sa celkovo zapojilo 6 stacionárov v Žiline, Trnave, Trenčíne, Rimavskej Sobote a Rožňave. Akcia mala za cieľ pomáhať odbúravať predsudky a mýty o psychiatrických zariadeniach.

Stacionáre, ktoré sa zväčša nachádzajú v priestoroch psychiatrických oddelení nemocníc, plnia funkciu doliečovacích zariadení. Prebieha tu celý rad psychoterapeutických, socioterapeutických, ergoterapeutických, rehabilitačných i resocializačných aktivít v komunitnom duchu.

Denné psychiatrické stacionáre predstavujú progresívne trendy v liečbe psychických porúch. Stoja na prechode medzi ústavnou a ambulantnou formou liečby, čím umožňujú na jednej strane zotrvanie pacienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí, na druhej strane okamžité reagovanie na problémy, ktoré môže toto prostredie generovať. Tým, že je pacient „jednou nohou“ doma a len „tou druhou“ na psychiatrickom oddelení, sa navyše narúša často démonizovaná a tabuizovaná hranica medzi životom pred ňou a životom za ňou, čo prináša osoh nielen potenciálnym pacientom (tými sme vlastne všetci), ale celej spoločnosti,“ hovorí primár psychiatrického oddelenia v Rooseveltke MUDr. Ludvik Nábělek.

Tento uznávaný psychiater je veľkým stúpencom denného stacionára pre psychiatrických pacientov, k čomu dodáva: „Ďalším významným krokom k odstraňovaniu predsudkov a obáv, ktoré doteraz celkom zbytočne zaťažujú vzťah verejnosti a psychiatrie, sú rôzne podoby „otvorených dverí“, počas ktorých môže každý, koho to zaujíma, navštíviť jednotlivé pracoviská a na vlastnej koži spoznať ľudskosť a altruizmus, ktoré prirodzene vyžarujú.“

Návrat strateného syna

Známy banskobystrický psychiater MUDr. Ludvík Nábělek PhD. sa po víťazstve vo výberovom konaní v auguste 2014 vrátil do funkcie primára psychiatrického oddelenie Rooseveltovej nemocnice. Svoj radikálny krok spred troch rokov, keď na protest proti plánovanému znižovaniu počtu lôžok a sťahovaniu psychiatrického oddelenia odišiel, neľutuje: „Prišiel som síce o miesto primára, ale bystrickú psychiatriu sme zachránili. Bez váhania hovorím, spravil by som to opäť.

Nábělek (7)Jeho otec mu kedysi povedal jedno ponaučenie, ktorého sa drží dodnes: „Lučo môj, s kurvami sa nebav a s hlupákmi sa nehádaj.“. Primár Nábělek sa vrátil, aby dokončil začatú prácu. Pracoval v Rooseveltke dvadsať rokov a v Banskej Bystrici vybudoval kvalitnú psychiatriu, v ktorej okrem iného spustil aj unikátnu liečbu nelátkových závislostí (gamblerstvo, patologické nakupovanie a telefonovanie, hranie na počítači, kybersex a pod.), ktorá zrušením psychiatrických lôžok a jeho odchodom prakticky zanikla.

„Chcem pokračovať v programe liečby týchto nelátkových závislostí a liečenie depresií. Mám informácie, že počas uplynulých troch rokov niektorí neliečení pacienti možno už nežijú. Naštartujeme to opäť, samozrejme zabojujem aj o vrátenie psychiatrických lôžok na oddelenie, ktorých je v súčasnosti 40,“ vysvetľuje MUDr. Nábělek.

Hovorí s vedením Rooseveltky a majiteľmi pozemkov v okolí budovy psychiatrie aj o obnove budovy, ktorá potrebuje nové investície. Jeho návratom sa na oddelenie psychiatrie v Banskej Bystrici vrátila pohoda, ktorá prospieva personálu aj pacientom.