Dnes ide o nepredstaviteľnú vec, no vtedy šlo najmä z jeho strany o samozrejmosť. Počas Slovenského národného povstania lekár Daniel Petelen pomáhal ľuďom nezištne.

Petelenova ulica by sa dala chápať ako spojka Ulice Profesora Sáru a Cesty ku nemocnici. Je na nej len jeden väčší obytný dom a pár rodinných domov, do budúcnosti sa táto ulica určite rozrastie, pretože už v súčasnosti na nej prebieha výstavba viacerých domov. Je tomu tak hlavne vzhľadom na jej dobrú polohu a blízkosť centra mesta.

Daniel Petelen bol popredný slovenský chirurg, ktorý pôsobil v Banskej Bystrici v rokoch 1936-1969. Vyštudoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, medicínu na Lekárskej fakulte v Prahe. Chirurgickú prax získal na klinike profesora Kostlivého. Primárom chirurgie bol do svojej smrti v roku 1969. Zameriaval sa najmä na brušnú chirurgiu, bol aj autorom množstva odborných prác a organizátorom slovenského zdravotníctva. Počas Slovenského národného povstania bol tiež prvý povereník pre zdravotníctvo. Neskôr liečil pod falošnou identitou, ukrýval vojakov, partizánov, politicky činných civilov a prenasledovaných židov.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.