Mesto Banská Bystrica upozorňuje, že v súčinnosti so Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, a.s. od utorka 6. novembra kvôli havárii uzatvorí časť Dedinskej ulice v Rudlovej.

V utorok 6. novembra od 8.30 uzatvoria časť Dedinskej ulice na sídlisku Rudlová – Sásová v časti Rudlovej. Pôjde o úsek od supermarketu Lidl od križovatky s ul. Zdenka Mikulu po križovatku s ul. Pod Banošom. Uzávierka ulice potrvá až do piatka, 9. novembra do 16.00 h.

Dôvodom je odstránenia havarijného stavu a s tým súvisiaca oprava povrchu miestnej komunikácie po poruche vodovodu.

Doprava bude organizovaná prenosným dopravným značením. V prípade nepriaznivého počasia budú práce realizované v náhradnom termíne.