cintorin dusickyMesto aj tento rok pred sviatkami pamiatky zosnulých reaguje na problematickú dopravnú situáciu najmä v okolí Rímskokatolíckeho cintorína v centre mesta. V pohotovosti bude ale aj mestská polícia a posilnené budú tiež niektoré spoje MHD.

Na problematickú dopravnú situáciu a málo parkovacích miest v blízkosti Rímskokatolíckeho cintorína reaguje mesto Banská Bystrica aj tento rok. Vo štvrtok, 29. októbra 2015 sa zmení organizácia dopravy na Matuškovej ulici, ktorá bude zjednosmernená. Vďaka zmene dopravného značenia budú môcť motorové vozidlá vojsť k Rímskokatolíckemu cintorínu od hornej brány. Správca miestnych komunikácií vytvorí na zelenej ploche dočasné parkovisko s celkovou kapacitou pre 28 vozidiel.

Počas sviatočného víkendu, 31. a 1. novembra sa posilní MHD na najfrekventovanejších linkách väčšími (kĺbovými) autobusmi.

Viac mestských policajtov

Cintoríny v správe mesta Banská Bystrica sú otvorené celoročne počas celého dňa. Počas víkendu posilní svoju činnosť v ranných a poobedných zmenách (od 7:00 hod. – 21:00 hod.) aj mestská polícia. Policajné hliadky sa zamerajú na dodržiavanie verejného poriadku, na kontrolnú činnosť v blízkosti cintorínov a na eliminovanie prejavov vandalizmu. Zvýšená pozornosť bude venovaná aj čistote a poriadku na cintorínoch.

Vyriešiť môžete aj oficiality

Práve sviatok pamiatky zosnulých je často chvíľou, kedy si pozostalí spomenú na úradné záležitosti v súvislosti s hrobovými miestami. Správa pohrebísk má pracovnú dobu v Kremničke od pondelka do piatka (8:00 – 14:00 hod.) Kontaktovať ich môžete na čísle 048/4103559, alebo e-mailom na info@krematoriumbb.sk. Počas sviatkov (29. 10. – 1. 11.) bude k dispozícii administratívna služba v Rímskokatolíckom cintoríne v čase od 8:30 – 12:15 a od 13:00 – 17:00 hod. Návštevníci budú môcť zaplatiť nájomné a dostanú informácie k hrobovým miestam. Od 15. 10. 2015 je v platnosti nový prevádzkový poriadok pohrebísk a cenník služieb. Nájdete ho na internetovej stránke ZAaRES-u.