Domestifikovaný Banskobystričan narodený v Komárne, so záujmom o prírodu, dobré vínko a rockovú hudbu. Tak sám seba charakterizuje novozvolený primátor Banskej Bystrice Peter Gogola. Narodil sa 2. decembra 1967 v rodine vojaka a úradníčky. Kvôli otcovým pracovným povinnostiam sa aj s matkou presťahovali v roku 1972 do Banskej Bystrice.

V meste pod Urpínom nastúpil mladý Gogola do základnej školy na Spojovej ulici. V štúdiu pokračoval na Gymnáziu na Tajovského ulici a po jeho absolvovaní i na Pedagogickej fakulte UMB. So špecializáciou učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ v roku 1990 promoval s červeným diplomom a cenou dekana za vynikajúce výsledky v štúdiu.

Po absolvovaní základnej vojenskej služby začal Gogola učiť na ZŠ na Ďumbierskej ulici. Od roku 1995 pôsobil na ZŠ Slobodného slovenského vysielača. V dôsledku ťažkej životnej skúsenosti musel po smrti manželky v roku 1998 nastúpiť na materskú dovolenku. K učiteľskému povolaniu sa vrátil v roku 2001. Popri práci pedagóga si Peter Gogola privyrábal moderovaním rôznych relácií v rádiách Twist a Lumen a v Slovenskej televízii. Nadobudnuté skúsenosti z mediálnej oblasti zúročil na komunikačnom odbore v štátnom podniku Lesy SR, kde od roku 2003 pôsobil ako hovorca a šéfredaktor podnikového časopisu Lesník.

Práve tu sa začal písať príbeh, vďaka ktorému sa Gogola dostal do povedomia celoslovenskej verejnosti. Začiatkom leta 2009 sa v Lesoch SR vytvorila skupina lesníkov na čele s Jánom Mičovským, ktorá začala poukazovať na veľké rozkrádanie podniku. Peter Gogola – člen skupiny verejne vystupoval pred médiami, inicioval petíciu Ľudia pre lesy a zbieral podpisy. Pamätná je jeho veta: „Uvedomili sme si, že my síce navonok budujeme dobrý imidž našej firmy, ale tým vlastne sami zakrývame niečo, z čoho sa nám dvíha žalúdok,“ ale aj víťazné gesto v momente, keď bol vykázaný z tlačovej konferencie zvolanej generálnym riaditeľom podniku, ktorá mala byť reakciou vedenia na hlasy odboja. Udalosti pokračovali podaním trestného oznámenia okresnej prokuratúre, v ktorom členovia skupiny zhrnuli rôzne podozrenia z trestnej činnosti. Po odvolaní generálneho riaditeľa podniku a nástupe nového vedenia bol komunikačný odbor Lesov SR zrušený, členovia skupiny preradení na iné pracovisko a koncom roka pre údajnú nadbytočnosť prepustení. Po vzniku novej vlády v lete 2010 vyzval minister pôdohospodárstva Gogolu na návrat do štátneho podniku a ten túto ponuku akceptoval.

Do súboja o primátorské kreslo vstúpil Peter Gogola ako nezávislý kandidát. Podporu mu vyjadrili vládne strany KDH a Most-Híd, po 17. novembri a zrieknutí sa kandidatúry v jeho prospech zo strany Zdenka Haringa a Martina Baníka získal podporu aj ostatnej časti pravicového politického spektra. Ešte predtým sa Gogola dočasne vzdal funkcie hovorcu Lesov SR, aby sa vyhol podozreniam zo zneužívania svojich komunikačných nástrojov a kontaktov.