Prvú októbrovú sobotu sa v Banskej Bystrici koná netradičné športové podujatie Krok za krokom, ktorého účastníci a účastníčky budú mať možnosť vyjadriť svoj vzťah k mestu. Charitatívne zamerané podujatie podporí OZ Svetielko nádeje. 

Krok za krokom nie sú súťažné preteky ale spoločný  pochod, ktorého cieľom je pešo, zrýchleným krokom alebo behom obísť Banskú Bystricu v jej užšom intraviláne a pokúsiť sa v časovom limite do šiestich hodín, prejsť celkom 32 km. Štartovať môžu aj štafety so šiestimi osobami, kde si každý prejde „svojich“ 5 km. Zapojiť sa môžu aj športové kluby a skupinky priaznivcov športu. Veľký okruh zahŕňa okrem starého mesta aj jeho najväčšie sídliskové časti ako Kráľová, Radvaň, Podlavice, Fončorda, Sásová, Rudlová, Majer a Uhlisko. Pre rodiny s deťmi, mamičky s kočíkmi a vozíčkarov bude pripravená 2 km trasa centrom mesta.

Krok za krokom nesie v sebe odkaz v transformácii výdaja dobrej energie, smerujúcej k detským onkologickým pacientom, čím sa naplní aj myšlienka OZ Svetielko Nádeje – Veľká pomoc malým hrdinom! Podujatie však v sebe nesie aj akýsi postpandemický kontext, v zmysle: Rozchoďme to a ožime! Celá výška štartovného pre dospelých 15 eur a deti 10 eur (v cene štartovného bude prezenčný balíček s vitamínmi) poputuje pre OZ Svetielko nádeje. Všetci účastníci budú zaradení do tomboly o pekné ceny. Štartovné sa platí na transparentný účet (ČÚ SLPS: SK31 0900 0000 0051 0953 4391), prípadne na mieste v hotovosti. Prispieť na transparentný účet (v akejkoľvek výške) môžu aj  firmy, podnikateľské subjekty, obchodné spoločnosti a iné spoločenské organizácie. Všetky vyzbierané financie zo štartovného, tomboly a finančné dary budú venované Svetielku nádeje. Šek na vyzbieranú sumu organizátori podujatia odovzdajú zástupcom OZ Svetielko nádeje na obľúbenom autorskom čítaní poézie Ars Poetica Neosoliensis, ktoré sa uskutoční 14. októbra v Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice.

Štart aj cieľ pochodu v sobotu 2. októbra je pri Mariánskom stĺpe na Námestí SNP. Štartovať sa  bude od 10:00 h v menších skupinkách. Ukončenie podujatia je naplánované na 18:00 h. Podujatie bude sprevádzať hudobný program, v ktorom vystúpia Dávid Bílek, Jozef Mak, Soňa Kopčanová a Libuša Mažgútová, deti poteší karaoke a rôzne súťaže.

Otcom myšlienky a hlavným ambasádorom podujatia Krok za krokom je Miroslav Kapusta.

Organizátorom je Občianske združenie Erika Karová. Partnermi podujatia a členmi organizačného tímu sú Miroslava ZvončekováJozef Hucman. Do podujatia sa zapojili aj občianske rady Radvaň, Kráľová, Fončorda.

Registrácia nakrokzakrokombb@gmail.com alebo v deň podujatia od 9:00 do 10:00 h pred Radnicou na Námestí SNP. Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Viac informácií nájdete na stránke erikakarova.sk.

Svetielko nádeje je občianske združenie zamerané na zlepšovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením ich rodín. Okrem toho vplýva na verejnosť, aby aj ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali tak pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci. Svetielko nádeje napĺňa svoje poslanie najmä v súčinnosti s Detskou fakultnou nemocnicou s poliklinikou v Banskej Bystrici a špeciálne s jej detským onkologickým oddelením. Svoje služby poskytuje deťom a rodinám najmä zo spádovej oblasti nemocnice, teda z Banskobystrického a Žilinského kraja. Viac na sa dozviete na svetielkonadeje.sk.