Na základe interpelácie poslanca Kašpera možno dôjde k vyriešeniu zlej dopravnej situácie na ceste spájajúcej Sládkovičovu ulicu a Pršiansku terasu.

Ešte počas minulého zasadnutia mestského zastupiteľstva upozornil poslanec Igor Kašper (klub nezávislých) na kritickú situáciu v cestnom úseku medzi Sládkovičovou ulicou a Pršianskou terasou. „Ja sám som bol v poslednom období svedkom dvoch nehôd, ktoré sa tam stali. Cesta je veľmi nebezpečná. Neexistujú žiadne chodníky, verejné osvetlenia. Občania prípadne matky s deťmi tam chodia pešo,“ podotkol v rámci interpelácie Kašper, pričom dodáva, že oblasť Pršianskej terasy patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce. Každým rokom sa zvyšuje počet rodinných domov a v príprave je aj výstavba rodinných domov.

Mesto zvolalo ku koncu októbra stretnutie za účasti zástupcov všetkých zainteresovaných inštitúcií a úradov. Zúčastnení dospeli k dvom možnostiam riešenia situácie. Prvou alternatívou je rekonštrukcia súčasnej cesty. Tá však nepatrí mestu a navyše vybudovanie chodníkov a osvetlenia by narazilo na viacero komplikácií spojených napr. s majetkovými vzťahmi. Druhou možnosťou je dokončenie rozostavanej komunikácie od Kremničky, kde chýba do kompletnej realizácie 900 metrov. Majetkové pomery sú vysporiadané, rovnako je na celom úseku kanalizácia. Investíciu by si však vyžiadala aj existujúca časť tejto cesty, keďže sa dlhodobo nepoužíva a chátra.

Koncom novembra sa v tejto veci uskutoční stretnutie najvyšších zástupcov všetkých zainteresovaných strán. Dohodnúť by sa mali konkrétne kroky, aby k vyriešeniu kritickej situácie došlo v čo najskoršom termíne.