Vo veku 93. rokov zomrel v nedeľu v Rooseveltovej nemocnici významný historik, vysokoškolský pedagóg a jeden zo zakladateľov vysokoškolského vzdelávania v B. Bystrici profesor Július Alberty. Jeho kariéra sa spája najmä s Pedagogickou fakultou UMB a jej predchodcami. Pracovnú kariéru zakončil v roku 2010 na Fakulte humanitných vied UMB, kde sa podieľal na založení Katedry histórie. Ako autor či spoluautor sa podieľal na vydaní viac než dvoch desiatok publikácií. Posledná, venovaná histórii jeho rodného regiónu Rimavskej Soboty, vyšla v tomto roku. V roku 2017 mu rektor UMB udelil najvyššie ocenenie školy Magnum Decus Universitatis.