Poklepaním základného kameňa zástupcami vlády, štartuje v utorok výstavba približne trojkilometrového pokračovania rýchlostnej cesty R1 po Slovenskú Ľupču. Pôvodne projektovaný osem kilometrov dlhý úsek, ktorý počítal s pokračovaním až za Slovenskú Ľupču a prípadným následným napojením na Hiadeľské sedlo bol skrátený tak, aby riešil najpálčivejšie problémy regiónu. Za vysúťaženú sumu 87-miliónov eur má združenie Doprastav, a.s. – Metrostav DS a.s. postaviť okrem troch kilometrov rýchlostnej cesty aj nové napojenie mestskej časti Šalková a novú trasu cesty I/66 v úseku.

Nová komunikácia zároveň vyrieši havarijný stav mosta pred Slovenskou Ľupčou. Trojkilometrový úsek aktuálne začatej etapy má skončiť približne v úrovni Biotiky.