Slovenský vodohospodársky podnik bude v stredu, 1. decembra v čase od 10.00 do 12.00 h vykonávať skúšku mobilného hradenia protipovodňovej ochrany pri moste ponad tok Bystrica pod Dolnou ulicou na Huštáku. Most bude v uvedenom čase uzatvorený pre vodičov i chodcov. Portál BBonline.sk o tom informoval Miroslav Bocák z SVP.