Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky informovalo, že v rámci pokračujúcich príprav na vydávanie nových biometrických občianskych preukazov od decembra tohto roku, aktuálne spomaľuje proces vydávania starého formátu preukazov. V tejto súvislosti zároveň nebudú oddelenia dokladov prijímať žiadosti o vydanie občianskeho preukazu v piatok, 18. novembra vôbec. Dôvodom je vykonanie záťažových testov na komunikačnej infraštruktúre. Vybavení budú len klienti s predošlou online rezerváciou. Rezort zároveň odporúča všetkým záujemcom o vydanie nového občianskeho preukazu počkať so žiadosťou do decembra, keďže aktuálne vydávané preukazy majú skrátenú platnosť.