Stredoslovenská distribučná plánuje aj v 12. týždni odstávky elektrickej energie súvisiace s údržbovými prácami. Tie čakajú sídlisko Rudlová-Sásová a to od utorka do piatka, vždy v čase od 8.30 do 14.30 h. V utorok, 22. marca sa budú týkať vybraných objektov na Tatranskej, Rudohorskej a Sitnianskej ulici. V stredu, 23.3. potom časti budov na Krivánskej ulici a veľkej časti Magurskej ulice. Vo štvrtok väčšiny Starohorskej ulice a v piatok, 25. marca sa dotknú ešte časti objektov na Javorníckej a Karpatskej.