V pondelok, 22. novembra bude Mestský úrad na ul. Československej armády 26 v Banskej Bystrici pre verejnosť zatvorený. Dôvodom zatvorenia MsÚ sú plánované práce Stredoslovenskej energetiky – Distribúcia, a. s. na zariadeniach distribučnej sústavy. V danom termíne bude v celom objekte prerušená distribúcia elektriny, kúrenia a dodávka teplej vody. Priestory banskobystrického Mestského úradu a Klientske centrum budú opäť k dispozícii v utorok, 23. novembra v štandardných časoch.