Aj v 23. týždni plánuje Stredoslovenská distribučná odstávky elektrickej energie súvisiace s údržbovou a obnovou distribučnej siete. V pondelok 6. júna od 8.30 do 14.30 h odstávka zasiahne ulicu Pod Urpínom, časť Hviezdoslavovej či ulice Pod Kalváriou. Odstávka sa dotkne druhej strany týchto ulíc v utorok 7. júna, kedy zasiahne aj ulicu 9. mája v čase od 8.00 do 13.30 h. V stredu od 8.00 do 14.30 h budú odstávky pokračovať na Hviezdoslavovej, Viestovej a ulici Žltý piesok. V rovnakom čase budú odstávky pokračovať vo štvrtok, 9. júna na časti Družstevnej, Golianovej, Jesenského, Pod Turíčkou, Viestovej a ulici 9. mája.