Banskobystrickí mestskí poslanci v utorok schválili zámer na nadobudnutie pozemkov pod parkoviskom na Mičinskej ceste v B. Bystrici, ktoré počas prestavby autobusovej stanice slúžilo ako dočasný autobusový terminál. Napriek tomu plocha dosiaľ nebola vo vlastníctve mesta, ale Lesov Slovenskej republiky. Práve s nimi bude teraz samospráva rokovať, pričom na odkúpenie necelých 18-tisíc m2 pozemkov poslanci predbežne vyčlenili takmer 1-milión eur z prebytkového hospodárenia minulých rokov. Ambíciou vedenia mesta je následne vybudovať na tejto ploche novú multifunkčnú športovú halu.