Od nedele, 5. marca dôjde ku niekoľkým úpravám grafikonu Železničnej spoločnosti Slovensko. Pre obyvateľov nášho regiónu dochádza k pozitívnej úprave. ZSSK pridáva denne nový rýchlik R 860 Urpín s odchodom o 20.12 h z Banskej Bystrice a príjazdom do Zvolena o 20.35 h. Zavádza tiež rýchlik R 863 pod rovnakým názvom zo Zvolena do Banskej Bystrice s odjazdom spod Pustého hradu o 5.16 a príjazdom do B. Bystrice o 5.43 h, ktorý bude jazdiť v nedele a vybrané sviatky. V pracovných dňoch už v tomto čase jazdí rýchlik R 930.