Folklórno-symfonická show Folklór vo fraku, ktorá má za sebou už dvojicu podujatí na Slovensku, sa v pôvodne plánovanom termíne – vo štvrtok, 28. júla na banskobystrickom amfiteári neuskutoční. Organizátori ju museli presunúť z dôvodu ochorenia pracovníkov produkčného tímu a účinkujúcich. Podujatie sa uskutoční v náhradnom termíne, 25. augusta. Vstupenky zostávajú v platnosti. V show vystupuje po boku orchestra Slovenskí symfonici, kapely Sokoly či speváckeho zboru Lúčnice napríklad Katarína Knechtová, Peter Cmorik, Miroslav Dvorský, Adriana Kučerová, Filip Tůma či Štefan Štec.