Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v B. Bystrici sa deti v okresoch B. Bystrica a Brezno vrátia, od 1. decembra až do odvolania, k dištančnej výuke bez osobnej účasti v škole. Týkať sa to má detí od druhého stupňa ZŠ vyššie, a teda aj všetkých stredných škôl, ale aj základných umeleckých škôl či jazykových škôl. Práve prostredie škôl patrí v aktuálnej epidemickej situácii medzi rizikové z pohľadu šírenia ochorenia Covid-19. Deti zároveň čakajú predĺžené zimné prázdniny, a to od 21. decembra do 8. januára.