K 8. aprílu 2022 bolo do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prijatých 28 detí a do základných škôl bolo zapísaných 99 žiakov spomedzi odídencov z Ukrajiny. Tí začali aj do Banskej Bystrice prichádzať po vypuknutí vojnového konfliktu v ich domovine. Mesto aktuálne zverejnilo špeciálne podstránky na svojom webe určené tak pre utečencov z Ukrajiny, ako aj obyvateľov mesta. Na tých sú komplexné informácie k možnostiam pomoci i fungovaní verejných služieb pre utečencov.