Miestni aktivisti vyhlásili petíciu za zastavenie financovania a realizácie kritizovaného projektu protipovodňovej ochrany B. Bystrice. Ministerstvo životného prostredia, Slovenskú agentúru životného prostredia i mesto k tomu vyzývajú, keďže podľa nich nebola dodržaná zásada zapojenia verejnosti do prípravy projektu, vplyvy na životné prostredie a kultúrne hodnoty mesta boli posúdené len formálne. Projektu vyčítajú aj technické a praktické nedostatky, pre ktoré má byť podľa nich investícia neefektívna a ochrana mesta nedostatočná.